2245 /TB-VP

TLBT, Phó CVP Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại buổi làm việc về Phương án đầu tư tại 83 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội của Công ty TNHH MTV In và Văn hoá phẩm

Ngày 07 tháng 5 năm 2012, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp về Phương án đầu tư tại số 83 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội của Công ty TNHH MTV In và Văn hoá phẩm. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Lê Khánh Hải, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ-Thường trực Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV In và Văn hoá phẩm.

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng thành viên - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV In và Văn hoá phẩm báo cáo, ý kiến của Vụ Kế hoạch, Tài chính tại Tờ trình ngày 03 tháng 5 năm 2012 và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến:

1. Đồng ý chủ trương đối với phương án đầu tư xây dựng Dự án Khu hỗn hợp nhà ở, thương mại, văn phòng tại số 83 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội của Công ty TNHH MTV In và Văn hoá phẩm theo đúng quy hoạch sử dụng đất của thành phố Hà Nội.

2. Đồng ý với đề xuất của Công ty TNHH MTV In và Văn hoá phẩm về việc lựa chọn Công ty cổ phần Thương mại Miền Bắc là đối tác, thành lập Công ty TNHH hai thành viên với vốn điều lệ dự kiến khoảng 115 tỷ đồng (trong đó, Công ty TNHH MTV In và Văn hoá phẩm góp 26% vốn điều lệ, tương ứng với 29,9 tỷ đồng) để thực hiện đầu tư dự án tại số 83 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thông báo này thay thế Thông báo số 211/TB-VP ngày 24 tháng 5 năm 2012 của Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

 

 Nơi nhận:

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Bộ;

- Vụ KHTC;

- Các đơn vị liên quan (để thực hiện);

- Lưu: VT, VP (THTT), VVD (20).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác