224/TB-VP

TLBT, Phó CVP Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại buổi làm việc về Dự án tại 15 Thi Sách, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh của Công ty TNHH MTV Phim Giải phóng

Ngày 07 tháng 5 năm 2012 tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp về Dự án xây dựng Toà nhà đa năng-Trung tâm giải trí và điện ảnh tại số 15 Thi Sách, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh của Công ty TNHH MTV Phim Giải phóng. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Lê Khánh Hải, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ-Thường trực Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên -Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phim Giải phóng.

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng thành viên -Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phim Giải phóng báo cáo, ý kiến của Vụ Kế hoạch, Tài chính tài Tờ trình ngày 03 tháng 5 năm 2012 và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến:

1. Đồng ý chủ trương để Công ty TNHH MTV Phim Giải phóng cùng với Công ty cổ phần An Việt và Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội thành lập Công ty cổ phần để xây dựng Toà nhà đa năng-Trung tâm giải trí và điện ảnh tại số 15 Thi Sách, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh với điều kiện sau khi Dự án hoàn thành, Công ty TNHH một thành viên Phim Giải phóng nhận được ít nhất 2000 m2 sàn để làm rạp chiếu phim và các khoản hỗ trợ khác theo Tờ trình số 412/PGP ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Công ty TNHH MTV Phim Giải phóng.

2. Công ty TNHH MTV Phim Giải phóng có trách nhiệm phối hợp với 02 đối tác trong Công ty cổ phần xin ý kiến của UBND thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng có liên quan để hoàn thiện hồ sơ báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định trước khi triển khai thực hiện.

Thông báo này thay thế Thông báo số 212/TB-VP ngày 24 tháng 5 năm 2012 của Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

 Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Bộ;

- Vụ KHTC;

- Các đơn vị liên quan (để thực hiện);

- Lưu: VT, VP (THTT), VVD (20).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác