2250/BVHTTDL-DSVH

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc góp ý QH khu văn hóa-du lịch Tiên Điền-Nguyễn Du, tỉnh Hà Tĩnh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3486/UBND-VX ngày 9 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đề nghị thoả thuận Quy hoạch khu văn hóa-du lịch Nguyễn Du, xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thấy rằng quy hoạch còn nhiều nội dung cần được bổ sung, chỉnh sửa, cụ thể như sau:

- Hồ sơ thiếu các căn cứ xây dựng quy hoạch và chưa nghiên cứu. tham khảo các quy hoạch có liên quan khác như quy hoạch phát triển du lịch, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh...để phục vụ cho việc lập quy hoạch này. Một số thông tin về các số liệu như quy mô dân số,  sản lượng lương thực...được sử dụng trong quy hoạch từ năm 2002 là không còn phù hợp.

- Quy hoạch chưa chỉ rõ cơ sở lựa chọn xã Tiên Điền là khu vực nghiên cứu của quy hoạch, đồng thời chưa nêu rõ những loại hình và các giá trị di  sản văn hóa vật thể và phi vật thể, các lễ hội, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, nghề thủ công, các yếu tố thiên nhiên, cảnh quan...có giá trị phản ánh vùng đất, con người để làm rõ phạm vi nghiên cứu của Quy hoạch.

- Quy hoạch chưa khảo tả hiện trạng và đánh giá kỹ công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích trong thời gian qua và khả năng phát huy giá trị nhầm thu hút du khách, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

- Đối với khu quảng trường Nguyễn Du-vườn Thuý: Hiện tại khu đón tiếp di tích Nguyễn Du đã và đang đáp ứng được nhiệm vụ tiếp đón, phục vụ khách thăm quan di tích. Các công trình hiện có trong khu đón tiếp như tượng Nguyễn Du, nhà trưng bày được xây dựng tương đối phù hợp với tính chất của di tích. Vì vậy, trong khu quảng trường Nguyễn Du không nên xây dựng các hạng mục công trình vọng tháp, nhóm tượng Kiều Vân tương ngộ Kim Trọng và không làm hình tượng phượng ngậm hoa trên nền sân quảng trường nhằm mở rộng và phát triển khu di tích Nguyễn Du trong tương lai. Việc xây dựng trụ biểu Tố Như để nói về văn khí Tiên Điền là không phù hợp với hình thức thể hiện truyền thống Việt Nam.

- Không xây dựng  riêng không gian truyện Kiều, việc giới thiệu toàn bộ truyện Kiều nên đưa vào nhà bảo tàng (được nâng cấp từ nhà trưng bầy hiện có và thư viện Nguyễn Du vì việc thể hiện các công trình trong thơ Nguyễn Du ra ngoài thực tế như việc như việc xây  dựng các công trình trúc Thanh lâu, lầu, Ngưng Bích, thanh y nhà Hoạn Thư, Quan âm các, cung điện nơi Kiều báo ân...là rất khó để xây dựng hình ảnh kiến trúc đúng với miêu tả trong thơ Nguyễn du (đưa kiến trúc, cảnh quan trung Quốc vào xây dựng ở trong không gian, môi trường Việt Nam). Hệ thống phù điêu tranh ghép (mosaic) cũng không thể truyền tải hết ý nghĩa nội dung thơ, văn Nguyễn Du và con người Hà Tĩnh, đặc biệt là không phù hợp với cảnh quan và truyền thống của dân tộc Việt Nam nên không xây dựng các hạng mục này.

- Về khu trung tâm điều hành và khách sạn: Quy hoạch chưa phân tích để thấy rõ khả năng khai thác khi xây dựng các hạng mục khách  sạn, nhà hàng-hội nghị với quy mô khá lớn. Quy hoạch không làm rõ loại  hình sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở đây là gì, các nghề tiểu thủ công nghiệp trong khu vực nghiên cứu là những ngành, nghề nào, khả năng bảo tồn  khai thác phục vụ phát triển kinh tế ra sao. Cách tổ chức không gian các ngành nghề thủ công được đề xuất trong Quy hoạch vẫn mang tính tập trung hình thức, khó đem lại hiệu quả kinh tế vì không có sự gắn kết với các ngành nghề truyền thống.

- Đối với hạng mục đền thờ và từ đường kho lưu niệm Nguyễn Công Chứ, chỉ tu bổ, việc mở rộng phạm vi di tích cần căn cứ vào Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Nguyễn Công Chứ, đã được tính triển khai thời gian vừa qua.

-Đây là Quy hoạch kinh phí đầu tư lớn, ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, khả năng khai thác và duy trì rất khó khăn, vì vậy nên thu hẹp phạm vi, giới hạn nghiên cứu, nhất là khu vực dân cư ít có ảnh hưởng đến khu văn hóa Tiên Điền Nguyễn Du

- Nội dung Quy hoạch cần bổ sang việc tổ chức quản lý trong quá trình thực hiện quy hoạch, quy chế quản lý xây dựng. Phân tích kỹ khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư và cần có quy chế rõ ràng, chế, về huy động các nguồn lực thanh gia. Việc đề nghị ngân  sách Trung ương hỗ trợ đầu tư một lượng kinh phí trên một nghìn tỷ đồng là không khả thi.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan của  tỉnh bổ sung, chỉnh sửa Quy hoạch khu văn hóa-du lịch Nguyễn Du./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh(để b/c)

-Vụ KHTC;

-Lưu: VT DSVH (2b), TĐT.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác