2250/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC, Nguyễn Danh Thái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức môn Thể dục Aerobic trong chương trình thi đấu của AI Games III

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC MÔN THỂ DỤC AEROBIC TRONG CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU CỦA AI GAMES III

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC AI GAMES III

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-TTG ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-BCĐAIG3 ngày 17 tháng 6 năm 2008 của Trưởng Ban Chỉ đạo AI Games III về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể thao châu Ấ trong nhà lần thứ 3 tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Điều hành, Trưởng Tiểu ban Chuyên môn Kỹ thuật và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức môn Thể dục Aerobic trong chương trình Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 tại Việt Nam, từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 11 năm  2009 tại Nhà thi đấu đa năng, thành phố Hải Phòng, gồm các ông bà có tên sau đây: 1. Trưởng Ban:

- Ông Ngô Duy Hổ - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng.

2. Phó Trưởng Ban:

- Ông Trần Văn Quỳnh - Vụ trưởng vụ Thể thao thành tích cao, Tổng cục Thể dục thể thao;

- Ông Nguyễn Hữu Thanh - Giám đốc Trung tâm Quản lý và khai thác các công trình thể dục thể thao, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch thành phố hải Phòng,

- Bà Nguyễn Kim Lan - Trưởng bộ môn Thể dục, vụ Thể thao thành cao, Tổng cục Thể dục thể thao;

- Ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Thể dục Việt Nam;

- Ông Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo vận động viên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng;

- Bà Nguyễn Thị Kim Mai - Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Thể dục thể thao.

3. Các uỷ viên:

- Bà Nguyễn Thị Minh Hương - Kế toán trưởng, Văn phòng Tổng cục Thể dục thể thao;

- Bà Vũ Thị Tuyết Oanh - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Thể thao thành tích cao, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng;

- Ông Đỗ Đình Kháng - Trưởng bộ môn Thể hình - Cử tạ, vụ Thể thao thành cao, Tổng cục Thể dục thể thao;

- Ông Bùi Trung Thiện - Chuyên viên bộ môn Thể dục vụ Thể thao thành cao, Tổng cục Thể dục thể thao;

- Bà Nguyễn Thanh Mai - Cán bộ Liên đoàn Thể dục Việt Nam;

- Bà Nguyễn Thanh Thúy - Trưởng bộ môn Thể dục, Trung tâm Đào tạo vận động viên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng;

- Bà Tống Ngọc Hòa - Cán bộ Liên đoàn Thể dục Việt Nam .

Điều 2. Ban Tổ chức môn Thể dục Aerobic có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và chương trình thi đấu, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức giải đảm bảo đúng Luật và Điều lệ quy định.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Giám đốc Trung tâm Điều hành AI Games III, Trưởng Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật Ai Games III, các ông, bà có tên tại Điều 1 và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác