226 /TB-VP

TLBT, Phó CVP Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp về Dự án đầu tư Trung tâm thương mại - Văn phòng và chung cư của Công ty cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam và Dự án Phòng hòa nhạc - Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

Ngày 14 tháng 5 năm 2012, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch,  Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp về Dự án Phòng hòa nhạc - Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam; Dự án đầu tư Trung tâm thương mại - Văn phòng và chung cư của Công ty Cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam tại số 181 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ-Thường trực Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp, lãnh đạo các đơn vị: Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng và Giám đốc-Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam (Chủ đầu tư).

Xét đề nghị của Chủ đầu tư, ý kiến tham mưu, đề xuất của Vụ Kế hoạch, Tài chính và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến:

1. Về Dự án đầu tư Trung tâm thương mại-Văn phòng và chung cư của Công ty cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam tại số 181 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Đồng ý đề xuất của Vụ Kế hoạch, Tài chính tại Tờ trình ngày 26 tháng 4 năm 2012, cho phép Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam được phép biểu quyết tại cuộc họp của Hội đồng quản trị và cuộc họp Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam về việc lựa chọn Công ty cổ phần tập đoàn Vina Megastar là nhà đầu tư tham gia thực hiện phương án di dời cơ sở sản xuất tại số 181 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội để đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm thương mại - Văn phòng và chung cư tại địa chỉ trên.

2. Dự án Phòng hòa nhạc-Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

- Đồng ý đề xuất của Vụ Kế hoạch, Tài chính tại Tờ trình ngày 14 tháng 5 năm 2012, hợp nhất 03 gói thầu số: 3, 6, 9 và một số phát sinh khác gồm hệ thống âm thanh, dây loa; hệ thống mạng điện thoại, internet, loa thông báo... của Dự án Phòng hòa nhạc-Học viện Âm nhạc quốc gia thành 01 gói thầu - Cung cấp lắp đặt nội thất; âm thanh ánh sáng và ghế khán giả, ghế dàn hợp xướng Phòng hòa nhạc (sau đây gọi tắt là Gói thầu số 3) nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong thi công lắp đặt và yếu tố kỹ thuật âm học của Phòng hòa nhạc.

- Yêu cầu Chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị tư vấn thiết kế và Ban Quản lý dự án kiểm tra, xem xét giá gói ghế khán giả, ghế dàn hợp xướng Phòng hòa nhạc cho phù hợp giá cả thị trường, tương ứng với các yêu cầu kỹ thuật về âm học của ghế, đảm bảo đảm bảo yếu tố tiết kiệm, khách quan, cạnh tranh theo Luật đấu thầu để tổng giá trị Gói thầu số 3 không quá 85 tỷ đồng. Đồng thời, cần lưu ý xem xét năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói số 3 nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật phức tạp về âm học của gói thầu. Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 3 phải đưa các đặc tính, thông số kỹ thuật nội thất, âm thanh, ánh sáng, ghế khán giả, ghế dàn hợp xướng (theo các yêu cầu tính toán âm học của Phòng hòa nhạc) làm tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của Gói thầu số 3 để xác định các nhà thầu vượt qua vòng kỹ thuật, nhằm đảm bảo chất lượng Phòng hòa nhạc. Qua đấu thầu, cố gắng tiết kiệm từ 3%-5% tổng giá trị Gói thầu số 3.

Thông báo này thay thế Thông báo số 213/TB-VP ngày 24 tháng 5 năm 2012 của Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP (THTT), VVD (15).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác