2262/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao Bảo tàng Lịch sử Việt Nam đón đoàn Bảo tàng Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO BẢO TÀNG LỊCH SỬ VIỆT NAM ĐÓN ĐOÀN BẢO TÀNG KHU TỰ TRỊ DÂN TỘC CHOANG QUẢNG TÂY, TRUNG QUỐC

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL, ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Bảo tàng Lịch sử Việt Nam đón đoàn của Bảo tàng Khu tự trị Dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc (07 người) sang làm việc với Bảo tàng lịch sử Việt Nam. Hai bên sẽ bàn bạc kế hoạch trưng bày chuyên đề Trống đồng cổ Việt Nam tại Trung Quốc.

Thời gian: từ 01 tháng 07 đến 10 tháng 07 năm 2009.

Điều 2. Về kinh phí:

- Bảo tàng Lịch sử Việt Nam chịu chi phí lễ tân, ăn, ở, đi lại và phiên dịch cho đoàn trong thời gian ở Việt Nam (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam năm 2009).

- Phía Trung Quốc chịu phí đi, về trên hành trình quốc tế.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác