2267/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng

Ngày 10 tháng 6 năm 2011, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc tại Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục Thể dục thể thao, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng. Sau khi nghe báo cáo của đại diện các đơn vị, Bộ trưởng kết luận:

1. Về công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và triển khai dự án Mở rộng Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng

1.1. Bộ trưởng đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan, Ban, Ngành của thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là sự quan tâm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trong việc chỉ đạo giải phóng mặt bằng, xây dựng hai khu tái định cư phục vụ dự án.

1.2. Yêu cầu lãnh đạo Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc quận Liên Chiểu và thành phố Đà Nẵng thực hiện dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2011; cử cán bộ có trách nhiệm thường trực tại khu vực dự án để kịp thời phối hợp giải quyết những vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện. Kịp thời triển khai công tác san nền cũng như tổ chức thi công tại những khu vực đã giải phóng mặt bằng. Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

1.3. Đồng ý bố trí bổ sung vốn xây dựng cơ bản năm 2011 để Trường thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

2. Về công tác đào tạo của Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng

2.1. Đồng ý Trường xây dựng đề án thực hiện đào tạo sau đại học cho khu vực Miền Trung - Tây Nguyên. Trước mắt đề nghị Trường phối hợp với Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh và thành phố Hồ Chí Minh để liên kết đào tạo.

2.2. Đồng ý bố trí kinh phí để Trường thực hiện biên soạn và xuất bản giáo trình các môn học hệ đại học phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

3. Về việc phối hợp hoạt động giữa Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng và Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc Gia Đà Nẵng

 3.1. Việc phân định rõ cơ sở vật chất giữa Trường và Trung tâm tại thời điểm hiện nay là chưa phù hợp, trước mắt hai đơn vị sử dụng chung cơ sở vật chất để thực hiện nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo Bộ thống nhất với các biên bản thoả thuận sử dụng cơ sở vật chất của Trường và Trung tâm trong thời gian vừa qua và yêu cầu hai đơn vị nghiêm túc thực hiện các biên bản thoả thuận đã ký.

3.2. Yêu cầu Trung tâm xây dựng Quy hoạch phát triển Trung tâm, trong đó cần chú ý việc tiếp nhận cơ sở vật chất do Trường bàn giao theo kế hoạch.

3.3. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao và hai đơn vị Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng xây dựng kế hoạch bàn giao cơ sở vật chất của Trường tại quận Thanh Khê cho Trung tâm, sau khi hoàn thành xây dựng các hạng mục của Dự án mở rộng Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng.

3.3. Đồng ý về chủ trương cho Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng sửa chữa khu nhà ở vận động viên. Yêu cầu Trung tâm thực hiện theo đúng qui định hiện hành.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;

- Tổng cục Thể dục thể thao;

- Trường ĐH TDTT ĐN, TTHLTTQGĐN; 

- Lưu: VT, VP (THTT), NHH.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác