2272/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thẩm định Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An giai đoạn 2012-2025

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được Tờ trình số 1953/TTr-UBND ngày 7/6/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An gắn với phát triển thành phố Hội An và du lịch giai đoạn 2012-2025.

Trên cơ sở nội dung Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An gắn với phát triển thành phố Hội An và du lịch giai đoạn 2012-2025 đã được UBND tỉnh Quảng Nam chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của Bộ Tài chính tại Công văn số 15306/BTC-DT ngày 11/11/2010, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8249/BKH-LĐVX ngày 17/11/2010 và ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công văn số 36/BXD-KTQH ngày 10/1/2011, Bộ VHTTDL báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

I . NỘI DUNG CHÍNH CỦA QUY HOẠCH

1. Tên quy hoạch: Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An gắn với phát triển thành phố Hội An và du lịch giai đoạn 2012-2025.

2. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Thủ tướng Chính phủ.

3. Tổ chức lập quy hoạch: Phân viện Khoa học Công nghệ Xây dựng miền Trung, Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Bộ Xây dựng.

4. Mục tiêu của quy hoạch:

Thực hiện những nhiệm vụ còn lại của Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 14/4/1997 của Thủ tướng Chính phủ; bảo tồn văn hóa vật thể và phi vật thể; bảo tồn cảnh quan vốn có, môi trường cảnh quan liên hệ; nâng cao và phát huy vai trò cộng đồng trong công cuộc bảo tồn di sản, giáo dục người dân ý thức bảo tồn di sản cộng đồng, hài hòa giữa công tác bảo tồn đô thị và phát triển đô thị mới mang tính chất của một đô thị văn hóa, đô thị nhân văn; nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị cổ để phù hợp với việc bảo tồn di sản văn hóa, giảm thiểu các tác động xấu của môi trường đến di tích Hội An, hướng tới phòng chống thảm họa do biến đổi khí hậu toàn cầu gây ra; đề xuất quy chế quản lý di sản. Đồng thời, đáp ứng các yêu cầu của một di sản văn hóa thế giới, các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Nam, đáp ứng quy hoạch mới thành phố Hội An, chuẩn bị cơ sở cho những bước phát triển tiếp theo của một đô thị loại II – di sản văn hóa thế giới – thành phố sinh thái – thành phố du lịch.

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của quy hoạch:

- Không gian văn hóa kiến trúc cổ:

+ Khu tiêu điểm là hạt nhân lịch sử, Đô thị cổ Hội An và các tuyến lân cận phố cổ.

+ Khu vực đệm chuyển tiếp, Vành đai xanh, các khu phố cũ.

+ Các làng nghề, làng cổ, các di tích, di chỉ khảo cổ…

- Không gian di sản văn hóa phi vật thể (tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học nghệ thuật và khoa học; ngữ văn truyền miệng; diễn xướng dân gian; lối sống, nếp sống; lễ hội truyền thống; tri thức văn hóa dân gian…

6. Đặc điểm quy hoạch:

- Khu vực quy hoạch là khu di tích đô thị cổ đặc biệt quan trọng đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới.

7. Quy hoạch sử dụng đất: Phạm vi nghiên cứu khoảng 1,6 km2, trong đó, khu đô thị cổ có diện tích 0,3 km2 gồm.

- Vùng I là vùng bảo vệ đặc biệt, vùng được xác định yếu tố cấu thành di tích, cấu thành đô thị cổ phải được bảo vệ nguyên trạng;

- Vùng IIA là vùng chỉ được xây dựng các công trình nhằm tôn tạo di tích và danh thắng;

- Vùng IIB là vùng bảo vệ cảnh quan;

-Vùng đệm-vành đai xanh.

8. Nội dung quy hoạch:

8.1. Đánh giá kết quả thực hiện Dự án tổng thể đầu tư bảo tồn, tu bổ và khai thác di tích khu phố cổ Hội An (theo Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ).

- Đánh giá về những thành công:

Kết quả đạt được của Dự án tổng thể đầu tư bảo tồn, tu bổ và khai thác di tích khu phố cố Hội An đã tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trên mọi lĩnh vực đời sống kinh tế-xã hội ở địa phương đặc biệt trên lĩnh vực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa khu phố cổ. Hội An. Khu phố cổ Hội An đến nay đã vượt qua được cơn nguy cấp, được bình chọn là 10 thành phố du lịch quyến rũ nhất thế giới vào năm 2008 .

- Những vấn đề còn tồn đọng và bất cập:

Do Dự án triển khai còn thiếu tính tổng thể và đồng bộ, nên di sản văn hóa khu phố cổ Hội An đang bộc lộ ngày càng rõ nét nhiều nguy cơ, trong đó có những nguy cơ đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại của khu phố cổ đó là thiên tai bão lụt, hỏa hoạn, mối mọt, sự xuống cấp di tích..., các mặt tiêu cực của kinh doanh dịch vụ tác động đến việc bảo tồn di sản, làm biến dạng kiến trúc, việc thay đổi chủ sở hữu làm xói mòn các giá trị kiến trúc và tập quán sống truyền thống của đô thị cổ.

8.2. Nội dung quy hoạch bảo tồn di sản văn hóa:

8.2.1. Bảo tồn không gian kiến trúc-quy hoạch đô thị cổ:

- Nhận diện không gian kiến trúc, quy hoạch cảnh quan; cấu tạo và diện mạo kiến trúc đô thị cổ.

- Định hướng bảo tồn không gian kiến trúc - quy hoạch đô thị cổ.

8.2.2. Bảo tồn các công trình cổ, công trình cũ.

a. Tu bổ, bảo tồn các công trình trong khu phố cổ và các vùng lân cận: Bước đầu khoảng 700 nhà (tu bổ, phục hồi, gia cố, gia cường kết cấu, chống thấm dột, chống ẩm, chống suy thoái vật liệu khi bị lụt, trong đó trọng điểm là:

- Các công trình ưu tiên đặc biệt, di tích loại I cần tu bổ khẩn cấp,

- Bảo tồn thích nghi một số nhà để phục vụ cộng đồng;

- Bảo quản chống mối giai đoạn 1 cho toàn thể khu vực phố cổ và vừng lân cận, lập rào cản và đến hành các biện pháp diệt mối căn bản;

- Cải tạo thích nghi một số công trình (mặt tiền tuyến phố), phù hợp cảnh quan đô thị cổ và tái hiện không gian phố cổ;

- Tu bổ, tôn tạo một số bến thuyền ở vị trí thương cảng cũ…định hướng phát triển giao thông đường sông, biển; phục chế một số thuyền cổ làm cơ sở dịch vụ du lịch, nhằm tạo lại hình ảnh về một cảng thị Hội An xưa sầm uất và trù phú;

- Bảo tồn cấp thiết một số công trình vùng ven: Các lò gốm, các nhà cổ, làng cổ các làng nghề nền thống, đình, chùa lăng mộ...;

- Tôn tạo trưng bày một số di tích khảo cổ học có giá trị (cấu tạo các tầng văn hoá sự biến đổi theo thời gian);

- Bảo tồn cơ sở vật chất của một số nghề truyền thống (công cụ, cảnh quan…) Mỗi làng nghề tương đương 1 hạng mục trong dự án tổng thể.

b. Tu bổ, tôn tạo, khoanh vùng bảo vệ các di tích, di chỉ vùng ven:

- Di tích khảo cổ thời văn hoá Sa huỳnh;

- Di tích Chiêm cảng thời vương quốc Champa;

- Các di tích kiến trúc tín ngưỡng.

c. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá phi vật thể:

- Nghiên cứu lịch sử, văn hóa;

- Nghiên cứu kiến trúc, kỹ thuật xây dựng cổ ở Hội An;

- Nghiên cứu sưu tầm, phổ biến các laoij hình văn hóa phi vật thể;

- Tổ chức các lớp tiếng Hoa để thế hệ trẻ người Hoa ở Hội An lưu giữ bản sắc riêng của cộng đồng. Tổ chức các lớp họa, nhạc cổ truyền, thư pháp, nghề truyền thống;

- Tổ chức các sự kiện văn hóa, hoặc biểu diễn phục vụ các sự kiện lịch sử,

- Tổ chức trưng bày, giới thiệu (cố định và lưu động) các giá trị văn hoá;

- Sưu tầm hiện vật cho bảo tàng, thư viện…và bảo quản hiện vật trưng bày;

- In ấn, làm phim, phục chế, sáng tác, quảng bá…

8.3. Nội dung quy hoạch đô thị nông thôn vùng di sản:

- Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy hoạch chung thành phố Hội An;

- Các giải pháp cụ thể quy hoạch đô thị nông thôn vùng di sản:

+ Mở rộng khoanh vùng bảo vệ đô thị cổ Hội An;

+ Quy hoạch vành đai xanh - vùng đệm" xung quanh phố cổ;

+ Giải pháp thiết kế kiến trúc khu vực đệm, vùng lân cận phố cổ;

+ Đề xuất tầng cao công trình thiết kế kiến trúc vành đai xanh - khu vực đệm, vùng lận cận phố cổ.

8.4. Nội dung quy hoạch gắn với phát triển du lịch

- Phát triển ngành du lịch theo hướng bền vững;

- Định hướng loại hình du lịch sinh thái - văn hóa,

- Xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch mới;

- Phát triển cơ sở hạ tầng gắn với phát triển du lịch;

9. Quản lý di sản và vai trò của cộng đồng

- Thực trạng quản lý di sản hiện nay và những vấn đề bất cập;

- Đề xuất giải pháp về mô hình quản lý di sản văn hóa ở Hội An,

- Vai trò của cộng đồng và giáo dục cộng đồng khai thác và quản lý di sản

10. Các chính sách, cơ chế và biện pháp thực hiện quy hoạch:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam là cơ quan quản lý trực tiếp và chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan quản lý, theo dõi, hướng dẫn các hoạt động bảo tồn, trùng tu, tôn tạo trong khu di tích;

- Các hoạt động khảo sát trùng tu xây dựng trong khu vực quy hoạch phải có dự án được duyệt và phải tuân thủ Điều lệ quản lý quy hoạch, bảo tồn, tôn tạo khu di tích; Các đơn vị thực hiện dự án bảo tồn trùng tu, bảo vệ khu di tích phải là các đơn vị chuyên ngành, có nhiều kinh nghiệm.

11. Tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư:

- Tổng mức đầu tư: 1.468.869.000.000đ (Một nghìn, bốn trăm sáu mươi tám tỷ, tám trăm sáu mươi chín triệu đồng).

-Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương, Ngân sách địa phương, tài trợ của quốc tế và nguồn xã hội hóa.

12. Thời gian thực hiện Quy hoạch: Từ năm 2012 đến 2025.

II. Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CỦA CÁC BỘ NGÀNH

1. Ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Cần bổ sung các căn cứ pháp lý để lập quy hoạch.

- Bổ sung phần tổ chức thực hiện để làm cơ sở cho việc tổng kết đánh giá sau mỗi kỳ thực hiện.

- Phân tích, làm rõ nguồn vốn đầu tư, cơ cấu, tỷ lệ đóng góp, khả năng huy động từng nguồn vốn của quy hoạch.

- Bổ sung danh mục các công trình, dự án quan trong của quy hoạch.

- Cần phân chia các giai đoạn thời gian quy hoạch và tầm nhìn đến những năm tiếp theo.

- Làm rõ các chủ thể đã và sẽ khai thác, sử dựng các công trình trong dự án quy hoạch để huy động các nguồn lực đầu tư, phân kỳ đầu tư, ưu tiên đầu tư phù hợp khả năng động để ty động của nhiều nguồn vốn.

- Quy hoạch này còn gắn với quy hoạch chung xây dựng thành phố Hội An, quy hoạch phát triển ngành du lịch Việt Nam.

- Làm rõ cơ sở, căn cứ tính toán tổng mức đầu tư và làm rõ cơ cấu nguồn vốn tương ứng với các giai đoạn đầu tư của quy hoạch, giải pháp quy động vốn.

3. Ý kiến của Bộ Xây dựng.

- Cần làm rõ các nội dung nào của khu phố cổ là nổi bật nhất cần đưa vào quy hoạch bảo tồn, các nội dung nào có thể giúp phát huy giá trị di tích các vấn đề bất cập cần khắc phục.

- Đối với khu phố cổ cần có các giải pháp: khoanh vùng bảo tồn; đầu tư nâng cấp điều kiện hạ tầng kỹ thuật, trùng tu, tôn tạo các công trình kiến trúc quản lý và khai thác du lịch, phát triển nguồn lực, huy động tài chính… Đề xuất các nội dung về phát triển không gian đô thị.

- Bổ sung đánh giá việc thực hiện các định hướng của quy hoạch chung xây dựng đã được phê duyệt để đề xuất các nội dung cần điều chỉnh của Đề án này. Việc điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hội An cần được đưa vào như một nội dung chính của các giải pháp thực hiện Đề án.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1. Các Bộ điều nhất trí chủ trương lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An gắn với phát triển thành phố Hội An và du lịch giai đoạn 2012-2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhằm bảo vệ lâu dài di tích đô thị cổ Hội An, đồng thời tạo cơ sở vật chất phục vụ khách thăm quan du lịch, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đây là quy hoạch quan trọng vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thống nhất đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương thực hiện "Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An gắn với phát triển thành phố Hội An và du lịch giai đoạn 2012-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam là chủ đầu tư.

2. Để việc đầu tư đứng đối tượng và đạt hiệu quả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin lưu ý một số vấn đề sau:

Đối với các loại công trình thuộc diện đầu tư tập trung trọng điểm cần phải được phân loại theo sở hữu để xem xét quyết định đầu tư 100% kinh phí (nếu thuộc sở hữu nhà nước) hoặc nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí (nếu thuộc sở hữu tư nhân).

Đối với các công trình không có giá trị bảo tồn nằm trên phố Trần Phú, Nguyễn Thái học vẫn bắt buộc cải tạo mặt tiền phù hợp với cảnh quan chung phố cổ.

- Cần tách bạch rõ phần việc đã đầu tư cải tạo hệ thống giao thông, cấp thoát nước, điện chiếu sáng, hệ thống phòng chống cháy trong khu vực di tích đã được triển khai trước đây ra khỏi nội dung Quy hoạch này.

- Để đảm bảo tính khả thi cần nêu cụ thể hơn nữa các dự án thành phần, giải pháp về nguồn vốn, lộ trình và thời gian thực hiện Quy hoạch. Chỉ rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành trong việc quản lý, thực hiện Quy hoạch này và đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng một số cơ chế đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quy hoạch.

- Về kế hoạch và nguồn vốn đầu tư: Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương ngân sách địa phương, tài trợ của quốc tế, ngoài ra đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cần có cơ chế huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để đảm bảo tính khả thi của Quy hoạch.

- Hồ sơ cần điều chỉnh một số lỗi về thời gian thực hiện Quy hoạch.

Trên đây là nội dung thẩm định Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và hát huy giá trị di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An gắn với phát triển thành phố Hội An và du lịch giai đoạn 2012-2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo và kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Văn phòng Chính phủ;

-Bộ Tài chính;

-Bộ KH&ĐT;

-UBND tỉnh Quảng Nam;

-Lưu: VT, DSVH (2b), TĐT.12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác