2273/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Căn cứ Thông tư số 79/2010/TT-BTC ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Quyết định số 1587/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2009-2010;
Xét đề nghị của Giám đốc Công ty Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Phương án chuyển đổi Công ty Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam với các nội dung sau:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp 2005.
2.Tên và địa chỉ giao dịch:
- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam.
- Tên viết tắt:  OSC Việt Nam.
- Tên tiếng Anh giao dịch Quốc tế: The National Oil Services Company of Vietnam Limited.
- Tên viết tắt tiếng Anh: OSC Vietnam.
- Trụ sở chính: Số 2 Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu.
- Điện thoại:  (84-64) 3.852603
- Fax: (84-64) 3852834.
- Website: www.osc.com
3. Ngành nghề kinh doanh:
- Kinh doanh du lịch; kinh doanh dịch vụ sinh hoạt cho các công ty dầu khí nước ngoài tại Việt Nam; cho thuê nhà ở, văn phòng, cung cấp lương thực, thực phẩm, cho thuê phương tiện đi lại, khám chữa bệnh, ngoại thương xuất nhập khẩu, thi công xây lắp, dịch vụ vui chơi giải trí, thông tin, dịch vụ khác;
- Kinh doanh xăng dầu; kinh doanh thương mại tổng hợp;
- Kinh doanh vật liệu xây dựng và sửa chữa ô tô; kinh doanh các mặt hàng tư liệu sản xuất, vật tư nguyên phụ liệu, máy móc, thiết bị phụ tùng cho sản xuất; phương tiện vận tải và phụ tùng; hàng tiêu dùng; đồ điện, diện tử, quang học; hàng nông, lâm, thuỷ hải sản, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng công nghiệp nhẹ, hàng may mặc; kinh doanh hàng mỹ phẩm; đại lý kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm cho các nhà sản xuất;
- Tổ chức đưa lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;
- Cung cấp lắp đặt, bảo trì và sửa chữa các loại trang thiết bị phục vụ các công trình và giàn khoan dầu khí bao gồm: các thiết bị lạnh, kho lạnh, container, điều hoà nhiệt độ, thiết bị phục vụ đời sống sinh hoạt; thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị điện, điện tử, đo lường và các loại bơm; kinh doanh vật tư, phụ tùng, các loại hoá chất chuyên dùng cho trang thiết bị, máy móc phục vụ các công trình giàn khoan thăm dò và khai thác dầu khí (không phải hoá chất có tính độc hại mạnh và cấm lưu thông);
- Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng; xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp; xây dựng công trình giao thông, xây dựng công trình thuỷ lợi; lắp đặt trang thiết bị cho các công trình xây dựng; trang trí nội thất; xây dựng công trình điện năng; xây dựng công trình nông nghiệp; xây dựng công trình lâm nghiệp; xây dựng công trình nuôi trồng thuỷ sản; xây dựng công trình thông tin liên lạc và bưu chính viễn thông; xây dựng công trình mỏ, công trình dầu khí; xây dựng công trình cấp thoát nước; xây dựng công trình xử lý chất thải rắn; sản xuất đồ dùng bằng khung nhôm;
- Kinh doanh các hoạt động thể thao; kinh doanh các hoạt động nghệ thuật, sân khấu, ca nhạc;
- Kinh doanh dịch vụ nhà đất và bất động sản; kinh doanh hoá chất các loại, kinh doanh thiết bị văn phòng;
- Kinh doanh phân bón các loại; kinh doanh vật tư nông nghiệp; kinh doanh vận tải hàng hoá siêu trường, siêu trọng;
- Kinh doanh dịch vụ trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài tại các cụm khách sạn 4 sao của Công ty.
4. Vốn Điều lệ:
Vốn Điều lệ của Công ty (là giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tính tại thời điểm 31/12/2009): 135.258.416.236 đồng (một trăm ba mươi lăm tỷ, hai trăm năm mươi tám triệu, bốn trăm mười sáu nghìn, hai trăm ba mươi sáu đồng).
5. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty:
- Cơ cấu quản lý Công ty theo mô hình:  Hội đồng thành viên (5 người) Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kiểm soát viên (3 người) và bộ máy giúp việc.
- Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quy định trong Điều lệ  Công ty.
- Các đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc: Các Chi nhánh, Công ty Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu, Khu dịch vụ dầu khí Lam Sơn, Khách sạn Palace, Khách sạn Grand, Khách sạn Rex và Trung tâm Dịch vụ du lịch Việt Nam.
- Các công ty có vốn đầu tư  của OSC Việt Nam chiếm trên 50% vốn điều lệ: Công ty TNHH OSC First Holidays, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ OSC Bến Lức.
- Các công ty có vốn góp của OSC Việt Nam chiếm dưới 50% vốn điều lệ: Công ty cổ phần Khách sạn du lịch Tháng Mười, Công ty cổ phần Khách sạn du lịch Thái Bình Dương, Công ty cổ phần Hoàng Gia, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng OSC, Công ty cổ phần Thể thao-Du lịch OSC, Công ty TNHH Rạng Đông Orange Court, Công ty liên doanh OSC-SMI, Công ty TNHH Janhold OSC, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển địa ốc OSC, Công ty cổ phần Toà nhà Điểm nhấn và Công ty TNHH OSC-Duxton.
Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
6. Tên và địa chỉ tổ chức là chủ sở hữu:
- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
- Địa chỉ: số 51 Phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
7. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam có trách nhiệm kế thừa các quyền, lợi ích hợp pháp và các nghĩa vụ của doanh nghiệp chuyển đổi theo quy định của pháp luật cụ thể:
- Tiếp nhận tài sản sau khi đã được kiểm kê, phân loại, xác định số lượng, đánh giá thực trạng;
- Đối với các khoản nợ phải thu Công ty có trách nhiệm tiếp nhận;
- Đối với các khoản nợ phải trả Công ty có trách nhiệm kế thừa (kể cả các khoản nợ thuế, ngân sách, nợ cán bộ, công nhân viên); thanh toán các khoản nợ đến hạn.
- Đối với người lao động, Công ty có trách nhiệm sắp xếp, sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về sắp xếp lại công ty nhà nước; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3.  Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch, các thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Lao động- Thương binh và Xã hội;
- UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, HSNV, Vụ TCCB, TT (25).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác