2285/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Bảo Phúc, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1415/VHTTDL- BQLDT ngày 20 tháng 5 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Bảo Phúc, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án tu bổ tồn, tôn tạo di tích nói trên (giai đoạn 1) gồm các hạng mục: tu bổ Tam bảo và Nhà tổ. Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cần lưu ý một số vấn đề:
- Cửa sổ chùa không làm chữ thọ mà làm vòng tròn sắc không.
- Không lát đá xanh trên trục thần đạo từ sau Thượng điện đến trước nhà Tổ.
- Nghê: đầu cúi xuống và nhìn chéo về phía trước Tiền đường.
- Bảo tồn các bức cốn có chạm khắc của nhà Tổ.
- Bổ sung các bản vẽ nối, vá, thay cốt ốp mang... nhằm giữ tối đa các cấu kiện gỗ nguyên gốc, đặc biệt là các mảng chạm khắc và dấu tích chỉ định niên đại.
- Việc nâng cao cốt nền Tam bảo và Nhà tổ cần lấy ý kiến của nhân dân và chính quyền địa phương để tạo sự đồng thuận.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phổ Hà Nội chỉ đạo đơn vị tư vấn bổ sung, hoàn thiện Dự án và trình duyệt theo đúng các quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NAD.8.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác