2285/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 03 tháng 7 năm 2014, tại thành phố Huế, đồng chí Hồ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Uỷ viên Thường trực Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch đã làm việc với đồng chí Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác du lịch. Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện lãnh đạo: Tổng cục Du lịch, Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại Đà Nẵng; về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Công an Tỉnh, Hiệp hội Du lịch Tỉnh, Hiệp hội Khách sạn Tỉnh.
Sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo Công tác đảm bảo an ninh, an toàn, môi trường du lịch thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp triển khai một số giải pháp cấp bách về thông tin, xúc tiến du lịch tại một số thị trường trọng điểm để thu hút khách du lịch theo Kế hoạch số 1836/KH-BCĐNNDL ngày 06/6/2014; tình hình thực hiện Kế hoạch số 46/KH-BVHTTDL ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:
1) Đánh giá chung: tỉnh Thừa Thiên Huế đã cơ bản xây dựng các quy hoạch, chương trình phát triển du lịch trên địa bàn bám sát chỉ đạo của Trung ương; công tác quản lý nhà nước về du lịch và tình hình hoạt động du lịch có bước tiến bộ, từng bước khẳng định địa bàn trọng điểm về du lịch miền Trung và cả nước.
2) Về một số vấn đề chung của du lịch, đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm, chỉ đạo các Sở, Ngành chức năng triển khai:
- Rà soát quy hoạch du lịch, điều chỉnh, triển khai định hướng thị trường, sản phẩm, quảng bá, hạ tầng... của tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đã được Thủ tướng phê duyệt theo Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 11/11/2013. Phối hợp tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai quy hoạch vùng dự kiến tháng 8/2014. Giao Tổng cục Du lịch khẩn trương phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế chuẩn bị.
- Xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng riêng có trong đó di sản và thiên nhiên đóng vai trò cốt lõi, đề nghị Tỉnh cần tập trung tăng cường liên kết hạ tầng, sản phẩm, quảng bá du lịch ở cấp độ Vùng, liên kết phát triển du lịch có vai trò quan trọng với Huế, đặc biệt liên kết với Đà Nẵng, Quảng Nam.
- Triển khai có lộ trình, tập trung công tác xúc tiến kêu gọi các dự án du lịch trọng điểm trong Quy hoạch tổng thể phát du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013-2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt.
- Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực du lịch chuyên nghiệp trên địa bàn đáp ứng quy hoạch, yêu cầu.
- Phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tập trung xây dựng, hoàn thiện Quy hoạch Điểm du lịch quốc gia Bạch Mã, Khu Du lịch quốc gia - Lăng Cô -Cảnh Dương theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 được phê duyệt, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí nguồn vốn, kêu gọi đầu tư tập trung xây dựng các khu điểm du lịch quốc gia tạo sức hút cho phát triển du lịch địa phương và Vùng.
- Chủ động phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành liên quan tăng cường đầu tư hạ tầng bến đón khách Cảng Chân Mây theo Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24/12/2009, để nâng cao năng lực đón khách du lịch tàu biển quốc tế.
3) Về thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ:
Tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai, bước đầu đã có sự chuyển biến nhất định, tình trạng chèo kéo, đeo bám du khách đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, để tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo môi trường du lịch, an ninh, an toàn cho khách du lịch, mang nét văn hóa cố đô, đề nghị Tỉnh tiếp tục nghiên cứu:
- Xây dựng, triển khai đề án đảm bảo môi trường du lịch trên địa bàn; tập trung cải thiện tình hình đeo bám khách du lịch tại quanh khu vực bến xe Nguyễn Hoàng, Đại Nội, Lăng Tự Đức, Lăng Minh Mạng, khu vực Tượng Quán Thế Âm…
- Sớm nghiên cứu thành lập Trung tâm hỗ trợ khách du lịch.
- Tập trung xây dựng và hoàn thành hệ thống nhà vệ sinh công cộng đảm bảo môi trường phục vụ khách du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn có lộ trình cụ thể.
- Chuẩn bị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
4) Về phối hợp triển khai một số giải pháp cấp bách về thông tin, xúc tiến du lịch tại một số thị trường trọng điểm để thu hút khách du lịch theo Kế hoạch số 1836/KH-BCĐNNDL ngày 06/6/2014:
- Đề nghị Tỉnh có Kế hoạch cụ thể triển khai trên địa bàn kết luận của Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch tại Thông báo số 227/TB-VPCP ngày 05/6/2014 của Văn phòng Chính phủ.
- Chủ động tham gia Kế hoạch số 1836/KH-BCĐNNDL ngày 06/5/2014 của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch, trước mắt tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn du lịch, thông tin, quảng bá, tham gia các đoàn xúc tiến quốc gia theo Chiến dịch truyền thông và quảng bá du lịch Việt Nam “Exciting Viet Nam”.
5) Về thực hiện Kế hoạch số 46/KH-BVHTTDL trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:
- Tỉnh cần rà soát việc thực hiện, tiếp tục xây dựng kế hoạch, lộ trình và phân công cụ thể, đảm bảo nguồn lực triển khai Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn Tỉnh.
- Tiến hành xây dựng Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân, người lao động tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất của Tỉnh phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đưa chương trình xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của địa phương để bố trí nguồn vốn.
- Có kế hoạch chi tiết triển khai Kế hoạch số 46/KH-BVHTTDL ngày 19/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
6) Về một số đề xuất, kiến nghị của Tỉnh:
- Tham gia trực tiếp hoặc gửi tài liệu xúc tiến, quảng bá Thừa Thiên Huế- Đà Nẵng - Quảng Nam đến các hội nghị, hội chợ ở một số thị trường trọng điểm; hỗ trợ đầu tư một số chương trình trọng điểm về phát triển du lịch đã được đưa vào Quy hoạch về phát triển du lịch quốc gia, Quy hoạch phát triển du lịch vùng; đẩy mạnh xúc tiến mở rộng du lịch đường biển và phát triển công nghiệp du lịch tàu biển tại Thừa Thiên Huế; thống nhất hướng dẫn tiêu chí thống kê du lịch. Giao Tổng cục Du lịch tổng hợp hỗ trợ, phối hợp theo thẩm quyền và đề xuất lãnh đạo Bộ xem xét.
- Ghi nhận kiến nghị về nạo vét luồng lạch Cảng Chân Mây, cho phép khách du lịch tàu biển vui chơi giải trí trên Tàu khi cập cảng tại Việt Nam, điều chỉnh giờ bay phù hợp, hỗ trợ hạ tầng du lịch… đề nghị Tỉnh có văn bản cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với Bộ Giao thông vận tải báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch chủ trì cuộc họp xem xét, quyết định.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm, phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đạt kết quả./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh TT Huế;
- VP BCĐ NN về DL;
- TCDL, Thanh tra Bộ;
- CQ ĐD VP Bộ tại Đà Nẵng;
- Sở VHTTDL TT Huế;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VP(THTT), NTS.20.   

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác