2286/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình

Ngày 05 tháng 7 năm 2014, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, đồng chí Hồ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình.
Sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 46/KH-BVHTTDL ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và hoạt động của Ngành du lịch Quảng Bình 6 tháng đầu năm 2014, ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:
1. Ghi nhận những nỗ lực của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình trong thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 46/KH-BVHTTDL, tuy nhiên, việc xây dựng Kế hoạch, triển khai chưa được chủ động, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình khẩn trương ban hành Kế hoạch, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 46/KH-BVHTTDL.
2. Về du lịch:
- Công tác quản lý nhà nước về du lịch và tình hình hoạt động du lịch có bước tiến bộ, từng bước khẳng định địa bàn trọng điểm về du lịch miền Trung, tuy nhiên, việc phát triển du lịch chưa xứng với tiềm năng, lợi thế, đặc biệt việc xây dựng sản phẩm, quảng bá, phát triển du lịch, phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng còn hạn chế, chưa mang tính nổi trội, đặc thù riêng có của Quảng Bình.
- Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình rà soát quy hoạch du lịch, điều chỉnh, triển khai định hướng thị trường, sản phẩm, quảng bá, hạ tầng... của Quảng Bình theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đã được Thủ tướng phê duyệt theo Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 11/11/2013.
- Theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 được phê duyệt tỉnh Quảng Bình có Khu du lịch quốc gia - Phong Nha -Kẻ Bàng, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tập trung lập Quy hoạch phát triển du lịch tại khu vực này trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
- Xây dựng Đề án phát triển du lịch kết nối Khu du lịch lịch quốc gia - Phong Nha-Kẻ Bàng với Khu Vũng Chùa-Đảo Yến. Giao Tổng cục Du lịch hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn.
- Trước mắt, khoảng tháng 10/2014, nhân 01 năm Ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, dự báo lượng khách sẽ đến Vũng Chùa-Đảo Yến lớn, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình:
+ Xây dựng phương án tổ chức sự kiện văn hóa: triển lãm, trưng bày, các hoạt động văn hóa, văn nghệ về Tổ quốc, biển đảo và ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên địa bàn, đặc biệt tại Vũng Chùa-Đảo Yến.
+ Có phương án kịp thời về hạ tầng du lịch, điểm nghỉ chân, nhà vệ sinh, hệ thống biển báo, hướng dẫn... đảm bảo phục vụ khách du lịch. Đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch.
+ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẵn sàng hỗ trợ, giao Cục Nghệ thuật biểu diễn hỗ trợ chương trình nghệ thuật về biển đảo và Đại tướng; giao Cục Văn hóa cơ sở hỗ trợ trưng bày, triển lãm tranh áp phích cổ động về biển đảo.
- Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực du lịch chuyên nghiệp đáp ứng được yêu cầu địa phương trọng điểm du lịch.
3. Về phát huy hiệu quả Dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông tại Quảng Bình:
Ngày 13 tháng 6 năm 2014, Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng đã họp và có Thông báo kết luận số 2117/TB-BVHTTDL ngày 27/6/2014, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Ban Quản lý dự án của Quảng Bình:
- Khẩn trương nghiệm thu, thanh toán, quyết toán các công trình và hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc đóng dự án tại Tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch quản lý, sử dụng phát huy hiệu quả của dự án tại địa phương.
4. Về thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ:
- Tập trung xây dựng và hoàn thành hệ thống nhà vệ sinh công cộng đảm bảo môi trường phục vụ khách du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn.
- Đề nghị Tỉnh chuẩn bị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
5. Về đề xuất, kiến nghị của địa phương:
a. Ghi nhận đề xuất hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch của Dự án Phát triển du lịch bền vững Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng giai đoạn tới. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các thủ tục báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét.
b. Về nâng hạng 5 sao cho Khu nghỉ mát cao cấp Sun Spa Resort, giao Tổng cục Du lịch xem xét, giải quyết, báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 25/7/2014.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- UBND tỉnh Quảng Bình;
- Cục VHCS, TCDL, Vụ KHTC;
- CQ ĐD VP Bộ tại Đà Nẵng;
- Sở VHTTDL Quảng Bình;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VP(THTT), NTS.20.  
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác