2296/BVHTTDL-MTNATL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2296/BVHTTDL-MTNATL ngày 21 tháng 6 năm 2013 Về việc Quy hoạch tượng đài Quốc tổ Hùng Vương và danh nhân anh hùng dân tộc.

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành;

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tiến hành xây dựng Quy hoạch tượng đài Quốc tổ Hùng Vương, và danh nhân hùng dân tộc trên cả nước.

Danh sách gồm: Quốc tổ Hùng Vương Hai Bà Trưng, Lý Nam Đế, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, Lý Công Uẩn, Lý Thường Kiệt, Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ (Quang Trung), Hồ Chí Minh.

14 vị trên đáp ứng được một trong ba tiêu chí sau:

1. Người khởi xướng, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại ách đô hộ ngoại xâm, giành độc lập dân tộc;

2. Người đứng đầu một vương triều có đóng góp đặc biệt xuất sắc, lãnh đạo dân tộc giành được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước;

3. Nhà quân sự, chính trị, văn hoá lỗi lạc.

Để Quy hoạch tượng đài Quốc tổ Hùng Vương và danh nhân anh hùng dân tộc được khoa học, đúng với lịch sử và thực tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào tiêu chí địa điểm đặt tượng đài Quốc tổ Hùng Vương và danh nhân anh hùng dân tộc để đề xuất các công trình tượng đài sẽ xây dựng tại địa phương và công trình đã xây dựng để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, đưa vào Quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tiêu chí địa điểm xây dựng tượng đài Quốc tổ Hùng Vương và danh nhân anh hùng dân tộc:

1. Địa phương là quê hương của danh nhân anh hùng dân tộc;

2. Địa phương gắn liền với sự kiện lịch sử quan trọng ghi đậm dấu ấn về cuộc đời và sự nghiệp của danh nhân anh hùng dân tộc;

3. Địa phương có di tích lịch sử, di tích cách mạng hoặc truyền thống văn hoá gắn với danh nhân anh hùng dân tộc;

4. Địa phương (vùng, khu vực) được ưu tiên xây dựng công trình tưởng niệm, dạo dựng truyền thống văn hoá về Quốc tổ Hùng Vương.

Căn cứ danh sách và các tiêu chí trên, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có báo cáo gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/7/2013 theo địa chỉ Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, MTNATL, NT.1.30.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác