2306 /TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Lê Thị Phượng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 2306 /TB-BVHTTDL ngày 24 tháng 6 năm 2013 Kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về công tác bảo tồn, tôn tạo Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn và phát triển du lịch tỉnh Hà Giang

Ngày 11 tháng 6 năm 2013, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Sèn Chỉn Ly về việc hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (Cao nguyên đá Đồng Văn) và phát triển du lịch của tỉnh Hà Giang.

Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện lãnh đạo: Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Vụ Kế hoạch, Tài chính Văn phòng Bộ. Về phía tỉnh Hà Giang có đại diện lãnh đạo: Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Sau khi nghe Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang báo cáo công tác bảo tồn, tôn tạo các giá trị di sản văn hóa Cao nguyên đá Đồng Văn, vấn đề quy hoạch, phát triển du lịch tỉnh Hà Giang và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1. Đánh giá cao và ghi nhận sự tích cực, chủ động của các Sở, ngành thuộc tỉnh Hà Giang đã thường xuyên liên hệ, phối hợp với các Cục, Vụ có liên quan của Bộ trong việc triển khai Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Đề nghị UBND tỉnh Hà Giang:

- Tăng cường kiện toàn bộ máy Ban Quản lý di tích các cấp trong tỉnh, phân công nhiệm vụ cụ thể, có kế hoạch chi tiết hàng năm và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện.

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá tác động của việc triển khai các đề án, dự án bảo tồn di tích, phát triển du lịch đối với các dự án đã có trước đó và đảm bảo tính bền vững.

- Đối với các nội dung được phê duyệt triển khai trong Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2013, đề nghị phải hoàn thành việc giải ngân trong tháng 11/2013 và báo cáo chi tiết về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Về đề xuất quy hoạch du lịch và hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng du lịch: đề nghị Tỉnh xây dựng quy hoạch tổng thể và trên cơ sở đó, ưu tiên chọn các điểm trọng tâm để đầu tư triển khai xây dựng một cách hiệu quả, tránh dàn trải.

- Về đề xuất xây dựng khu du lịch quốc gia: đề nghị các đơn vị của Tỉnh tiếp tục phối hợp với các Cục, Vụ liên quan của Bộ để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ và chủ động nguồn kinh phí của Dự án.

3. Giao Tổng cục Du lịch:

- Phối hợp với tỉnh Hà Giang lập quy hoạch khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn, trước mắt lựa chọn 1 trong 4 trung tâm có đủ điều kiện để thực hiện trước.

- Hỗ trợ tổ chức một số chương trình tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng quản lý và nghiệp vụ du lịch cho doanh nghiệp du lịch và nhân dân địa phương tại Hà Giang, hỗ trợ xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch Hà Giang.

4. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính:

- Hướng dẫn tỉnh Hà Giang quy trình, thủ tục thực hiện việc giải ngân nguồn vốn. Nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa được phê duyệt triển khai năm 2013.

- Hướng dẫn tỉnh Hà Giang hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ các Dự án liên quan, đảm bảo triển khai đúng tiến độ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang;

- Sở VHTTDL Hà Giang;

- BQL Cao nguyên đá Đồng Văn;

- Lưu: VT, VP(THTT), NHM (20).

 

                                                                               

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác