230/BVHTTDL-NTBD

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v xin chủ trương cho phép tổ chức cuộc thi “Hoa hậu người Việt toàn Thế giới 2015".

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
 
Ngày 29 tháng 12 năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Đơn của Công ty cổ phần truyền thông Đại Dương Xanh đề nghị cho phép tổ chức cuộc thi “Hoa hậu người Việt toàn Thế giới 2015” tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sau khi xem xét hồ sơ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến báo cáo như sau:
- Công ty cổ phần truyền thông Đại Dương Xanh đề nghị cho phép tổ chức cuộc thi “Hoa hậu người Việt toàn Thế giới 2015” nhằm mục đích tôn vinh và quảng bá vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ của người thiếu nữ Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trên toàn thế giới; góp phần động viên, khuyến khích người Việt trên toàn thế giới hướng về xây dựng quê hương, đất nước.
- Ngày 12 tháng 12 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có Công văn số 9519/UBND-VP gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xin phép tổ chức cuộc thi “Hoa hậu người Việt toàn Thế giới 2015”. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi và chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với Công ty cố phần truyền thông Đại Dương Xanh đế tố chức tốt cuộc thi khi được cấp phép.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận thấy, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là một địa phương đang phát triển mạnh về dịch vụ du lịch, có hệ thống cơ sở hạ tầng tốt và môi trường kinh doanh thuận lợi. Công ty cổ phần truyền thông Đại Dương Xanh là đơn vị có năng lực (Chứng thư xác nhận của Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam tại thời điểm tháng 11 năm 2014). Việc tổ chức cuộc thi “Hoa hậu người Việt toàn Thế giới 2015” là điều kiện để tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng văn hóa, lịch sử, đất nước, con người Việt Nam tới kiều bào đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài và bạn bè quốc tế. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng thuận với đề nghị của Công ty cổ phần truyền thông Đại Dương Xanh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và cho ý kiến chỉ đạo./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- VụKGVXVPCP;
- Cục Nghệ thuật biểu diễn;
- Lưu VT, NTBD, PTA (10).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác