230/TTr-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Tờ trình V/v ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2015)

Kính gửi: Phó Thủ tướng Chính phủ - Vũ Đức Đam
 
Thực hiện Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, như sau:
I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG KỂ HOẠCH
1. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng dự thảo lần 1 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và tổ chức thảo luận tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên ngày 25 tháng 7 năm 2014. Đoàn công tác có sự tham gia của đại diện các cơ quan: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
2. Ngày 05 tháng 8 năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 2579/BVHTTDL-VP gửi các Bộ, ngành, địa phương liên quan và các thành viên Ban Tổ chức cấp quốc gia đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch.
3. Đến nay, Bộ đã hoàn thiện dự thảo Kế hoạch trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý của các Ban, Bộ, ngành, tỉnh Hưng Yên, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh (có văn bản kèm theo). Kính trình Trưởng Ban Tổ chức cấp quốc gia xem xét tại Hồ sơ kèm theo, gồm:
a. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2015).
b. Dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2015).
II. MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH TRONG KỂ HOẠCH
1. Về số lượng đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm:
Xác định số lượng đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm là 750 đại biểu (phù hợp với sức chứa của Trung tâm Hội nghị Tỉnh Hưng Yên).
2. Về thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm:
Từ năm 2012, tại cuộc họp cho ý kiến về chủ trương tổ chức kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Ban Bí thư chỉ đạo, về nguyên tắc các Lễ kỷ niệm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biếu sẽ được tố chức trưóc 01 ngày. Theo Ke hoạch, ngày tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là ngày 30 tháng 6 năm 2015.
3. Về các Lễ dâng hương
-Tổ chức Lễ dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Vãn Linh ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, chiều ngày 29 tháng 6 năm 2015
- Tổ chức Lễ dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, sáng ngày 30 tháng 6 năm 2015.
4. Hội thảo khoa học, chủ đề “Đồng chí Nguyễn Văn Linh với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên”
a. Về thời gian tổ chức:
Tại dự thảo khi lấy ý kiến góp ý, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra 02 phương án.
- Phương án 1: trước Lễ kỷ niệm khoảng 01 tháng. Tỉnh Hưng Yên lựa chọn phương án này với lý do để có điều kiện để chuẩn bị chu đáo và có hoạt động thiết thực, đây mạnh công tác tuyên truyên trước Lễ kỷ niệm.
- Phương án 2: ngày 29 tháng 6 năm 2014. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lựa chọn phương án này vói lý do để đại biểu tham dự Hội thảo được cùng tham gia dự Lễ kỷ niệm ngày 30/6. Điều kiện cơ sở vật chất về Hội trường, tỉnh Hưng Yên vẫn đảm bảo được.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng thuận với ý kiến góp ý của Ban Tuyên giáo Trung ương (cơ quan chủ trì Hội thảo), Hội thảo được tổ chức vào trung tuần tháng 6 (vì nếu tổ chức vào tháng 5 sẽ liên quan tới các hoạt động kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức vào ngày 29/6/2015 sẽ ảnh hưởng tới công việc chuẩn bị Lễ kỷ niệm và các hoạt động khác).
b. Về địa điểm tổ chức:
Tại Kế hoạch, chưa xác định cụ thể địa điểm tổ chức Hội thảo, có thể tại thành phố Hưng Yên hoặc có thể tại huyện Yên Mỹ - quê hương của Tổng Bí thư. Việc này sẽ do Ban Tổ chức Hội thảo chủ động cân nhắc, quyết định.
5. Về phát biểu tại Lễ kỷ niệm:
Sau Diễn văn của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Hưng Yên chuẩn bị và thực hiện 02 bài phát biểu:
- Phát biểu của Lãnh đạo tỉnh.
6. Chương trình nghệ thuật chào mừng:
Thực hiện vào tối ngày 29 tháng 6 năm 2015 tại khu vực Quảng trường phía trước Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phối hợp tổ chức.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kính trình Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức cấp quốc gia xem xét, quyết định./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, VP (THTT), VVD.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác