2318/TB-BVHTTDL

TL.BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái tại Hội nghị "Cơ chế phối hợp với các địa phương, dân tộc trong quản lý, khai thác, vận hành Khu các làng dân tộc thuộc Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam"

Ngày 19/4/2010, tại Hà Nội. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp Uỷ ban Dân tộc. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức Hội nghị cơ chế phối hợp với các địa phương, dân tộc trong quản lý, khai thác, vận hành Khu các làng dân tộc thuộc Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam" nhân "Ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam". Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái đã chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có 270 đại biểu, đại diện các nhà quản lý tại các Ban, Bộ. Ngành, Tổng cục, Cục, Vụ, Viện ở Trung ương. Uỷ ban nhân dân, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban dân tộc của 40 tỉnh, thành phố, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu về văn hoá, dân tộc, du lịch, đại biểu nhân sỹ, trí thức, già làng, nghệ nhân dân gian của 47 dân tộc trong đại gia đình 54 dân tộc Việt Nam và đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, góp ý của các đại biểu, đồng chí Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái kết luận như sau:

1. Giao Ban Quản lý làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam chủ trì xây dựng Quy chế phối hợp quản lý, khai thác, vận hành Khu các làng dân tộc thuộc Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam, triển khai thực hiện theo trình tự thủ tục đúng quy định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

2. Đề nghị các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên môn tích cực đóng góp ý kiến nhằm xây dựng và hoàn thiện cơ chế để các địa phương, dân tộc tham gia quản lý, khai thác vận hành khu các làng dân tộc thuộc Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

3. Đề nghị các nhân sỹ, trí thức, già làng, trưởng bản, nghệ nhân dân gian của các dân tộc tuyên truyền vận động đông bảo các dân tộc góp phân hường ứng tham gia, phối hợp, thể hiện các hoạt đóng tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

4. Giao Tổng cục Du lịch làm việc vơi các công ty du lịch lữ hành có kế hoạch cụ thể quảng bá giới thiệu Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam kết nối với các chương trình du lịch từ năm 2010.

5. Giao Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp tố chức các trò chơi dân gian, thể thao dân tộc phù hợp, thiết thực tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

6. Giao Vụ Đào tạo, các trường thuộc Bộ có chương trình, kế hoạch phối hợp đào tạo nguồn nhân lực cho Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam, cụ thể xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đào tạo từ năm 2010 .

7. Yêu cầu Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, kết quả Hội nghị, cụ thể như sau:

- Cử đại diện cộng đồng các dân tộc tiêu biểu của địa phương luân phiên tham gia các hoạt động tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam;

- Góp ý xây dựng quy chế phối hợp quản lý, khai thác, vận hành khu các làng dân tộc thuộc Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam;

- Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động "Hiến tặng hiện vật tài liệu về văn hoá dân tộc góp phần bảo tồn phát huy các giá trị văn hoá tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam".

8. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tích cực sát sao chỉ đạo Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam xây dựng, phát triển Làng để hình thành một địa chỉ văn hoá của cả nước, niềm tự hào của từng dân tộc trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo Bộ để các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn (để b/c);

- Ủy ban Dân tộc;

- Bộ Giáo duc và Đào tạo: (để phối hợp chỉ đạo)

- Các đơn vị trực thuộc Bộ;

- Sở VHTTDL, Ban dân tộc các tỉnh, thành:

- Lưu: VT, LVH, S (180).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác