2320/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CHƯƠNG TRÌNH Tổ chức Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011

(Ban hành theo Quyết định số  2320 /QĐ-BVHTTDL,ngày  05  tháng 7  năm 2010 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL)

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. MỤC ĐÍCH

1. Tổ chức “Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011” (Năm Du lịch quốc gia 2011) là cơ hội để các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ nói chung và Phú Yên nói riêng quảng bá du lịch với quy mô quốc gia; giới thiệu những nét đặc trưng, bản sắc văn hóa truyền thống của mỗi địa phương và toàn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch, xúc tiến đầu tư, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần phát triển du lịch Việt Nam.

2. Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2011 gắn với sự kiện Phú Yên tổ chức kỷ niệm 400 năm Hình thành và phát triển là dịp để giáo dục cán bộ và nhân dân về lòng yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào về truyền thống lịch sử đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc.

3. Là cơ hội để các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ liên kết đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trong vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và phát triển du lịch; liên kết xây dựng thương hiệu du lịch riêng cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

II. YÊU CẦU

1. Tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cấp ủy, chính quyền; có sự hưởng ứng tích cực từ các tổ chức mặt trận, hội, đoàn thể, các doanh nghiệp và nhân dân các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ, thông qua đó nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, vị trí của ngành du lịch.
2. Có sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương để tạo nguồn lực trong việc tổ chức các hoạt động.

3. Các hoạt động phải được diễn ra trong cả năm và rộng khắp trên địa bàn các tỉnh. Ưu tiên tổ chức các hoạt động có nét độc đáo, hấp dẫn, liên hoàn, không trùng lắp thời gian. Các hoạt động phải đảm bảo tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí không cần thiết.

4. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá các hoạt động của Năm Du lịch; kêu gọi các doanh nghiệp và người dân cùng tham gia và hưởng lợi từ các sự kiện này; tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền, quảng bá.

III. QUY MÔ TỔ CHỨC

1. Tên gọi:

“Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên  2011”.

2. Chủ đề: “Thiên đường du lịch biển, đảo”.

3. Thời gian tổ chức: Các hoạt động diễn ra nhiều thời điểm trong năm 2011, trong đó tập trung vào tháng 1, tháng Giêng (âm lịch), tháng 4 (kỷ niệm ngày giải phóng các tỉnh/thành và Ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước), tháng 6, 7 (kỷ niệm ngày tái lập các tỉnh), tháng 9 và tháng 12.

4. Địa điểm tổ chức: Các hoạt động được tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Yên và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và TP. Đà Nẵng, liên kết với các tỉnh Tây Nguyên và các thành phố lớn trong cả nước.

B. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM DU LỊCH QUỐC GIA 2011

I. CÁC HOẠT ĐỘNG BỘ VHTTDL CHỈ ĐẠO HOẶC PHỐI HỢP VỚI CÁC BỘ, NGÀNH TỔ CHỨC (có kế hoạch, kịch bản chi tiết riêng)

1. Giải leo núi quốc tế chinh phục đỉnh núi Đá Bia

- Thời gian: Ngày 26, 27 tháng 3; Địa điểm: tại Núi Đá Bia, Phú Yên;

- Cơ quan chủ trì: Tổng cục Thể dục thể thao;

- Cơ quan phối hợp: Liên đoàn điền kinh Việt Nam; Sở VHTTDL các tỉnh/thành.

2. Đêm Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc và một số nước

- Thời gian: Tháng 4; Địa điểm: tỉnh Phú Yên;

- Cơ quan chủ trì: Cục Hợp tác quốc tế;

- Cơ quan phối hợp: UBND tỉnh Phú Yên; Bộ Ngoại giao; Cục Nghệ thuật biểu diễn; Tổng cục Du lịch.

3. Khai mạc “Tháng Du lịch biển, đảo Việt Nam”

- Thời gian: Tháng 4; Địa điểm: TP. Tuy Hòa;

- Cơ quan chủ trì: Tổng cục Du lịch;

- Cơ quan phối hợp: Sở VHTTDL các tỉnh/thành; các doanh nghiệp du lịch.

4. Festival Âm nhạc truyền thống các nước ASEAN:

- Thời gian: Tháng 6; Địa điểm: tỉnh Phú Yên;

- Cơ quan chủ trì: Cục Nghệ thuật biểu diễn;

- Cơ quan phối hợp: UBND tỉnh Phú Yên; Cục Hợp tác quốc tế; Hội Nhạc sỹ Việt Nam; Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

5. Giải bóng đá bãi biển toàn quốc và Giải Vô địch Vovinam toàn quốc

- Thời gian: Tháng 6 (nhân dịp Tết Đoan Ngọ, mùng 5 tháng 5 Âm lịch); Địa điểm: TP. Tuy Hòa;
- Cơ quan chủ trì: Tổng cục Thể dục thể thao;

- Cơ quan phối hợp: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Liên đoàn Vovinam, Sở VHTTDL các tỉnh/thành phố.

6. Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch các dân tộc Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên:
- Thời gian: Tháng 7; Địa điểm: tỉnh Phú Yên;

- Cơ quan chủ trì: Cục Văn hóa cơ sở;

- Cơ quan phối hợp: UBND tỉnh Phú Yên; Vụ Văn hoá dân tộc, Tổng cục Thể dục thể thao; Tổng cục Du lịch; Cục Nghệ thuật biểu diễn; Sở VHTTDL các tỉnh/thành.

- Nội dung: Kết hợp tổ chức một số hoạt động trong Ngày hội:

+ Hội thi Hoa khôi du lịch các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ (Tổng cục Du lịch chủ trì);
+ Lễ hội ẩm thực ba miền Bắc - Trung - Nam (Tổng cục Du lịch chủ trì);

+ Liên hoan Nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp toàn quốc (Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì).
7. Olympic ca nhạc Châu Á (ASEAN Choir Games)

- Thời gian: Từ ngày 28/8 đến ngày 04/9/2011; Địa điểm: tại TP. Tuy Hòa (Phú Yên) và TP. Nha Trang (Khánh Hòa);

- Cơ quan chủ trì: Cục Hợp tác quốc tế;

- Cơ quan phối hợp: Cục Nghệ thuật biểu diễn, UBND tỉnh Phú Yên và  Khánh Hòa.
8.  Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 17 - 2011:

- Thời gian: Tháng 11; Địa điểm: tỉnh Phú Yên;

- Cơ quan chủ trì: Cục Điện ảnh;

- Cơ quan phối hợp: UBND tỉnh Phú Yên, Hội Điện ảnh Việt Nam.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TỈNH PHÚ YÊN TỔ CHỨC (có kế hoạch, kịch bản chi tiết)

1. Lễ bàn giao cờ luân lưu tổ chức “Năm Du lịch quốc gia” giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Yên
- Thời gian: cuối tháng 12/2010, nhân dịp tổ chức Lễ Tổng kết Năm Du lịch quốc gia 2010; Địa điểm: TP. Hà Nội;

- Cơ quan chủ trì: UBND TP. Hà Nội và tỉnh Phú Yên;

- Cơ quan phối hợp: Tổng cục Du lịch; Sở VHTTDL TP. Hà Nội và tỉnh Phú Yên.

2. Hội thơ Nguyên tiêu Núi Nhạn

- Thời gian: Ngày 17, 18/2 (ngày 14 và 15 tháng Giêng âm lịch); Địa điểm: Núi Nhạn - TP. Tuy Hòa;
- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh Phú Yên;

- Cơ quan phối hợp: Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

3. Mít tinh trọng thể kỷ niệm Phú Yên 400 năm Hình thành và phát triển (1611 - 2011) và Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011

- Thời gian: ngày 01/4/2011 (ngày thành lập tỉnh Phú Yên); Địa điểm: tại Quảng trường 1- 4, TP. Tuy Hòa, Phú Yên;

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh Phú Yên, Bộ VHTTDL;

- Cơ quan phối hợp: Tổng cục Du lịch, Sở VHTTDL các tỉnh/thành.

4. Hội chợ - Triển lãm Phú Yên 400 năm hình thành và phát triển (1611 - 2011)

- Thời gian: Tháng 3 hoặc tháng 4; Địa điểm: tại TP. Tuy Hòa;

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh Phú Yên, Bộ Công thương;

- Cơ quan phối hợp: Cục Xúc tiến Thương mại, Sở Công thương và Sở VHTTDL các tỉnh/thành.
5. Lễ hội đường phố với chủ đề “Thiên đường du lịch biển, đảo”

- Thời gian: Tháng 4 (gắn với Tháng Du lịch biển, đảo Việt Nam); Địa điểm: tại TP. Tuy Hòa;

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh Phú Yên;

- Cơ quan phối hợp: Tổng cục Du lịch, Cục văn hóa cơ sở; Sở VHTTDL Phú Yên và các tỉnh/thành.
6. Khám phá vịnh Xuân Đài:

- Thời gian: Tháng 4 (gắn với Tháng Du lịch biển, đảo Việt Nam); Địa điểm: vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu;

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh Phú Yên; 

- Cơ quan phối hợp: Cục Di sản văn hóa, Tổng cục Du lịch, Sở VHTTDL các tỉnh/thành.
7. Huyền thoại Núi Nhạn - Sông Đà:

- Thời gian: Tháng 5; Địa điểm: TP. Tuy Hòa;

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh Phú Yên; 

- Cơ quan phối hợp: Cục Văn hóa cơ sở, Hội Văn hóa dân gian Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Yên.

8. Tổ chức lễ khởi công và lễ khánh thành một số công trình tiêu biểu tại Phú Yên gắn với các sự kiện, các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm 2011

- Dự kiến khánh thành các công trình: Cụm di tích lịch sử Tàu Không số Vũng Rô; công trình Thành An Thổ - Nơi sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng CSVN; Bảo tàng Phú Yên...; một số dự án đầu tư du lịch…;

- Dự kiến khởi công các công trình: Hầm đường bộ đèo Cả, một số dự án đầu tư du lịch.
9. Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2011; Bàn giao cờ luân lưu tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2012
- Thời gian: cuối tháng 12/2011; Địa điểm: TP. Tuy Hòa;

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh Phú Yên;

- Cơ quan phối hợp: Tổng cục Du lịch; Sở VHTTDL các tỉnh/thành.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CÁC TỈNH/THÀNH TỔ CHỨC

1.  Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

- Thời gian: Tháng 4; Địa điểm: TP. Đà Nẵng;

- Cơ quan chủ trì: UBND TP. Đà Nẵng.

2. Lễ hội Quán Thế Âm

- Thời gian: Ngày 18/3 (14/2 Âm lịch); Địa điểm: Khu DL Ngũ Hành Sơn và chùa Quán Thế Âm, TP. Đà Nẵng;

- Cơ quan chủ trì: UBND TP. Đà Nẵng.

3. Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ VII toàn khu vực II

- Thời gian: Tháng 5; Địa điểm: tỉnh Quảng Nam;

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh Quảng Nam.

4. Liên hoan và hội hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ 1

- Thời gian: Tháng 3; Địa điểm: tỉnh Quảng Nam;

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh Quảng Nam.

5. Hội thi Hoa khôi Du lịch Quảng Ngãi

- Thời gian: Tháng 3; Địa điểm: TP. Quảng Ngãi;

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh Quảng Ngãi.

6. Ngày hội Văn hóa biển, đảo Quảng Ngãi

- Thời gian: Tháng 5; Địa điểm: TP. Quảng Ngãi;

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh Quảng Ngãi.

7. Liên hoan dân ca Bài chòi toàn quốc

- Thời gian: Tháng 3; Địa điểm: TP. Quy Nhơn;

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh Bình Định;

- Cơ quan phối hợp: Cục Nghệ thuật biểu diễn, Sở VHTTDL các tỉnh/thành.

8. Festival Biển Nha Trang lần thứ 5 - 2011

- Thời gian: Tháng 6; Địa điểm: TP. Nha Trang;

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh Khánh Hòa.

9. Lễ hội các làng biển Việt Nam

- Thời gian: Tháng 6; Địa điểm: tỉnh Ninh Thuận;

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh Ninh Thuận;

- Cơ quan phối hợp: Cục Văn hóa cơ sở, Sở VHTTDL, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương Ninh Thuận.

10. Giải Lướt ván buồm, Lướt ván diều quốc tế Mũi Né - Bình Thuận

- Thời gian: Từ ngày 03/2 đến ngày 7/2; Địa điểm: tỉnh Bình Thuận;

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh Bình Thuận.

11. Ngày hội Du lịch tỉnh Bình Thuận

- Thời gian: Từ ngày 24 đến ngày 30/10; Địa điểm: tỉnh Bình Thuận;

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh Bình Thuận.

12. Lễ hội KaTê

- Thời gian: Tháng 10 (mùng 01/7 Chăm Lịch); Địa điểm: Tháp Pô Klông Girai (Ninh Thuận) và Tháp Pô Sha Inư (Bình Thuận);

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.

Ngoài các hoạt động trên, các hội chợ, triển lãm hội nghị, hội thảo chuyên đề về văn hóa nghệ thuật, thể thao, du lịch dịch vụ, các hoạt động, lễ hội truyền thống khác do tỉnh Phú Yên, các tỉnh/thành trong vùng Duyên hải Nam Trung bộ, các doanh nghiệp chủ động phối hợp tổ chức thành một sự kiện riêng hoặc liên kết thành chuỗi sự kiện trong Năm Du lịch quốc gia 2011.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ

1. Tổ chức họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia 2011: Tại tỉnh Phú Yên (tháng 7/2010); tại

TP. Đà Nẵng, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh trong năm 2010 và năm 2011.

2. Phát hành các ấn phẩm quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2011: phim tài liệu DVD, sách du lịch, bản đồ du lịch, tập gấp, tờ rơi... (một số ấn phẩm quảng bá chung cho các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ).

3. Lập trang thông tin điện tử: Vận hành website Năm Du lịch quốc gia 2011, quảng bá trên các website khác; thực hiện trước tháng 10/2010.

4. Thành lập Trung tâm báo chí tuyên truyền Năm Du lịch quốc gia 2011: Thời gian hoạt động trước tháng 10/2010.

5. Một số hoạt động khác: Tổ chức hoạt động quảng bá tại nước ngoài (Roadshow); sản xuất hàng lưu niệm phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2011, … .

C. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách Trung ương và nguồn Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch và Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia năm 2011, Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa hỗ trợ cho tỉnh Phú Yên và các tỉnh trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ thực hiện một số sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Năm Du lịch quốc gia 2011.

2. Ngân sách của tỉnh Phú Yên và các địa phương cấp cho Sở VHTTDL và các ngành, địa phương trong tỉnh để tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức các sự kiện, hoạt động trên địa phương mình.

3. Nguồn kinh phí xã hội hóa: Huy động các nguồn lực xã hội, đặc biệt từ các tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế tham gia tổ chức và hưởng lợi từ các sự kiện trong Năm Du lịch quốc gia 2011.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. BAN CHỈ ĐẠO

Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011 được thành lập theo Quyết định số 3397/QĐ-BVHTTDL, ngày 02/10/2009; Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo là Tổng cục Du lịch.

II. BAN TỔ CHỨC

Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011 được thành lập theo Quyết định số 3398/QĐ-BVHTTDL, ngày 02 tháng 10 năm 2009; Cơ quan thường trực Ban Tổ chức là Sở VHTTDL Phú Yên.

III. CÁC TIỂU BAN

Đối với tỉnh Phú Yên, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức quyết định thành lập 4 tiểu ban chuyên môn:

1. Tiểu ban Nội dung - Tuyên truyền - Quảng bá;

2. Tiểu ban Tài chính - Vận động tài trợ;

3. Tiểu ban Hậu cần - Lễ tân;

4. Tiểu ban An ninh - Trật tự và Môi trường.

Thành lập Bộ phận Văn phòng thường trực Ban Tổ chức đặt tại Sở VHTTDL tỉnh Phú Yên. Kinh phí hoạt động của Văn phòng do Ngân sách tỉnh Phú Yên cấp và có phần hỗ trợ của Bộ VHTTDL.
Một số thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức trực tiếp làm Trưởng, phó, thành viên các Tiểu ban. Các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện của tỉnh Phú Yên cử người tham gia các Tiểu ban.

Các tỉnh/thành còn lại thành lập Ban Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011 do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh/thành làm Trưởng ban, Giám đốc Sở VHTTDL làm Phó Trưởng Ban trực.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Tổng cục Du lịch: Chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn, phối hợp với Sở VHTTDL Phú Yên xây dựng Kế hoạch chi tiết tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2011; chuẩn bị nội dung các cuộc họp Ban Chỉ đạo; làm đầu mối liên hệ với các cơ quan của Trung ương và các tỉnh; chủ trì hoặc phối hợp xây dựng kế hoạch, chương trình đã được phân công. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

2. Các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL: Chủ trì tổ chức và hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động theo lĩnh vực mình quản lý; phối hợp với Tổng cục Du lịch, các Sở VHTTDL xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2011; chủ trì hoặc phối hợp xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí tổ chức các hoạt động đã được phân công trong Chương trình này và thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Trưởng Ban Chỉ đạo giao.
3. Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức nghiên cứu nét đặc trưng, độc đáo về văn hóa, lễ hội ở Phú Yên gắn với các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ để xây dựng kịch bản chi tiết. Cử Nghệ sỹ nhân dân Lê Ngọc Cường, nguyên Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn làm Tổng đạo diễn chương trình Lễ khai mạc và Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2011; chịu trách nhiệm chọn người viết kịch bản và các đơn vị tổ chức sự kiện.

4. Tỉnh Phú Yên:

- UBND tỉnh chủ trì thực hiện các hoạt động do tỉnh tổ chức; phối hợp với các cơ quan Trung ương, các tỉnh/thành tổ chức các hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt hoạt động Lễ kỷ niệm Phú Yên 400 năm và Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2011;
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Cơ quan thường trực Ban Tổ chức; tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức điều hành thực hiện Kế hoạch tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2011;

5. Các tỉnh/thành khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: UBND tỉnh/thành thành lập Ban Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011; ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động, sự kiện tại địa phương mình và tham gia các hoạt động tổ chức tại tỉnh Phú Yên.

6. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì tổ chức các hoạt động trong Chương trình này có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, dự kiến kinh phí trình cơ quan cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền và thông báo cho cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (qua Vụ Lữ hành - Tổng cục Du lịch) và Thường trực Ban Tổ chức (Sở VHTTDL Phú Yên) trong tháng 07/2010.

7. Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2011 có trách nhiệm ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những nội dung cần thay đổi, bổ sung, Thường trực Ban Tổ chức có trách nhiệm báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo để xem xét quyết định hoặc báo cáo trong các cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Phó TTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Ngoại giao, KH-ĐT, TC, TTTT;

- Các thành viên BCĐ NN về DL;

- Lãnh đạo Bộ VHTTDL;

- UBND các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ;

- Các thành viên BCĐ Năm DLQG 2011;

- Các thành viên BTC Năm DLQG 2011;

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị liên quan;

- Sở VHTTDL 8 tỉnh Duyên hải NTB;

- Lưu: VT. TCDL (VLH)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác