2322/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2322/BVHTTDL-DSVH ngày 25 tháng 6 năm 2013 Về việc Thỏa thuận Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích nghè Ngô, quận Long Biên, Hà Nội.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được công văn số 1334/VHTTDL-QLDT ngày 24/5/2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Tu bổ nghè Ngô, phường Thạch Bàn, quận Long Biên. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích nghè Ngô ( phương án 1), bao gồm các hạng mục: Tôn tạo Nghè, Hữu mạc, sân Nghè, ao; xây dựng Nghi môn, Tả mạc, khu phụ trợ và hạ tàng kỹ thuật. Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cần hướng dẫn chủ đầu tư lưu ý một số vấn đề, cụ thể là:

Đối với Nghè: Cần nghiên cứu, điều chỉnh chi tiết cho phù hợp với nghệ thuật truyền thống như: Tại cột đồng trụ, Nghê cần làm nhỏ hơn và nhìn xuống dưới, trong mui luyện phải có hồ phù, lồng đèn có dạng hình hộp chữ nhật đứng, bề rộng tối thiểu của lồng đèn phải bằng bề rộng thân trụ; Mặt trời trên bờ nóc phải có hồ phù đội phía dưới, kìm mái cần lược bỏ chi tiết lá lật ở đuôi kim; Hồ phù ở đầu đốc có chân gãy tóc, không làm lượn sóng, đầu hồ phù cần làm to hơn, đao mắt không tạo thành đương lượn.

- Đối với Nghi môn: Điều chỉnh thành dạng Nghi môn tứ trụ, không làm mái, các chi tiết đầu trụ ( lồng đèn, mui luyện, Nghê, tứ linh…) cần thiết kế thống nhất với chi tiết cột đồng trụ của Nghè sau khi được điều chỉnh.

- Hồ sơ cần bổ sung thiết kế tôn tạo ao và căn cứ pháp lý: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý những vấn đề trên đây để hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Di sản văn hóa thỏa thuận Thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục của dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, NMK.08.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác