2345/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích chùa Tây An, tỉnh An Giang

010716170020.pdf

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác