2349/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa, đình Hòa Mã, TP Hà Nội

010716170546.pdf

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác