2351/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v phương án xây dựng nhà tại địa chỉ số phố Tôn Đức Thắng thuộc khu vực bảo vệ II của di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội)

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được các Công văn số 1137/SVHTTDL-QLDT ngày 23/4/2015 và số 1538/SVHTT&DT-QLDT ngày 29/5/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị thỏa thuận việc xây dựng nhà ở kết hợp với văn phòng tại địa chỉ số 6 phố Tôn Đức Thắng, phường Cát Linh, quận Đông Đa, thành phô Hà Nội (kèm theo Hồ sơ xin cấp phép xây dựng ngôi nhà). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Để đảm bảo việc xây dựng công trình nói trên không ảnh hưởng tới không gian, cảnh quan môi trường Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý các cơ quan chức năng hướng dẫn chủ đầu tư công trình:
- Chỉ xây dựng nhà ở kết hợp với văn phòng nói trên với độ cao không vượt quá 18m để phù hơp với các công trình cùng dãy phố Tôn Đức Thắng đã tồn tại từ lâu trong khu vực này.
- Mặt ngoài công trình không sử dụng màu sắc gây đối chọi với không gian, cảnh quan xung quanh.
Trong quá trình xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cần giao cho cơ quan chức năng giám sát việc triển khai xây dựng ngôi nhà nói trên theo thiết kế kiến trúc, vật liệu, màu sắc công trình đã được các cơ quan có thấm quyền phê duyệt.
Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội tiến hành rà soát lại khu vực bảo vệ của các di tích đã xếp hạng để đề xuất phương án di dời hoặc điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận sau đó trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt nhằm giúp bảo vệ tốt di tích.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội biết, triển khai theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NVC.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác