2356/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc về các dự án tại Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào

Ngày 18 tháng 7 năm 2011, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp nghe Vụ Kế hoạch, Tài chính báo cáo kết quả kiểm tra các dự án do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch là chủ dự án tại Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào.

Sau khi nghe Vụ Kế hoạch, Tài chính báo cáo và đề xuất kiến nghị một số nội dung liên quan, Bộ trưởng kết luận:

1) Về dự án Tổng thể cải tạo, sửa chữa Bảo tàng Cay xỏn Phôm vi hản

- Trên cơ sở báo cáo của Bảo tàng Cay xỏn Phôm vi hản, Bảo tàng Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) có báo cáo cụ thể chỉ đạo của đồng chí Trương Tấn Sang và các công việc mà phía bạn yêu cầu bổ sung giúp đỡ sử dựng nguồn kinh phí dự phòng để thanh toán cho các phần việc phát sinh, bổ sung (không vượt tổng mức đầu tư đã duyệt). Chủ đầu tư cần làm việc với đơn vị tư vấn để khái toán sơ bộ kinh phí nêu trên báo cáo Bộ trưởng.

- Việc lún gạch, đọng nước ở sân phía trước Bảo tàng Hồ Chí Minh nên giao cho đơn vị tư vấn nghiên cứu cụ thể để đảm bảo lâu dài không bị sụt lún và tạo không gian xanh (có thể có một số con đường lát bằng gạch, còn lại là các ô cỏ)

- Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bảo tàng Hồ Chí Minh làm việc với Văn phòng Trung ương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trao đổi đề xuất xử lý các phần việc phát sinh, bổ sung.

- Về trưng bày: Giao Cục Di sản văn hoá cử cán bộ giúp Bảo tàng Hồ Chí Minh lập phương án, lấy ý kiến của các nhà khoa học nghiên cứu tư vấn giúp phía bạn Lào điều chỉnh việc trưng bày phù hợp hơn theo chỉ đạo của đồng chí Trương Tấn Sang. Chủ đầu tư giúp Bảo tàng Cay xỏn Phôm vi hản về quy chế khai thác, sử dụng.

- Yêu cầu Chủ đầu tư phải thường xuyên giám sát, đôn đốc các nhà thầu làm đúng tiến độ, chất lượng công trình. Hàng tháng báo cáo tiến độ và đề xuất, kiến nghị những khó khăn vướng mắc về Vụ Kế hoạch, Tài chính để tổng hợp, trình Bộ trưởng quyết định.

2) Về dự án Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khăm Muộn:

- Các thủ tục đầu tư phải thực hiện đúng trình tự quy định tại Thoả thuận về quy chế tài chính và quản lý các dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào năm 2002.

- Đề nghị chủ đầu tư (Bảo tàng Hồ Chí Minh), phía bạn Lào: tổng hợp đầy đủ các thông tin liên quan đến dự án (các văn bản pháp lý của phía bạn Lào).

Trên cơ sở các thông tin dự án và tình hình thực tế dự án, đề xuất phương án phần hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam, đảm bảo thiết thực, hiệu quả trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

- Giao Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Lào kiểm tra thực tế tại hiện trường, làm việc với phía bạn để có thông tin đầy đủ giúp Bộ trưởng xem xét, quyết định.

- Yêu cầu Chủ đầu tư phải thường xuyên giám sát, đôn đốc các nhà thầu làm đúng tiến độ, chất lượng công trình. Hàng tháng báo cáo tiến độ và đề xuất, kiến nghị những khó khăn vướng mắc về Vụ Kế hoạch, Tài chính để tổng hợp, trình Bộ trưởng quyết định.

3) Về dự án Trường Nghệ thuật Âm nhạc quốc gia Lào:

- Chủ đầu tư (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) lập kế hoạch cụ thể lễ bàn giao giai đoạn 1 của công trình vào dịp lễ ngày 02/9/2011 để Bộ trưởng sang Lào dự lễ khánh thành.

- Trên cơ sở báo cáo của Trường Nghệ thuật Âm nhạc quốc gia Lào, Chủ đầu tư phối hợp với Vụ Đào tạo lập chương trình đào tạo, tuyển sinh. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin Văn hoá Lào sẽ triển khai các thủ tục để phối hợp nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy của trường.

- Chủ đầu tư cần tạo điều kiện giúp cho bạn Lào đưa công trình vào sử dụng, trước mắt là kỳ tuyển sinh năm nay.

- Giao Chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và phía bạn Lào đề xuất và dựng Makét biển công trình hợp tác Việt - Lào.

- Yêu cầu Chủ đầu tư phải thường xuyên giám sát, đôn đốc các nhà thầu làm đúng tiến độ, chất lượng công trình. Hàng tháng báo cáo tiến độ và đề xuất kiến nghị những khó khăn vướng mắc về Vụ Kế hoạch, Tài chính để tổng hợp, trình Bộ trưởng quyết định.

4) Về dự án Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Lào:

- Tổng cục Thể dục thể thao chỉ đạo Chủ đầu tư (Ban QLDA phía Việt Nam xây dựng Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Lào):

+ Sớm quyết toán công trình.

+ Làm việc với các nhà thầu, yêu cầu các nhà thầu phải có trách nhiệm chỉnh sửa, đảm bảo chất lượng công trình. Tránh để tình trạng ảnh hưởng xấu về chất lượng công trình.

+ Cần có định kỳ kiểm tra công trình, yêu cầu phía bạn có chế độ duy tu bảo dưỡng công trình. Không để hoang, ảnh hưởng chất lượng công trình do không sử dụng thường xuyên.

- Đối với giai đoạn 2 của dự án:

+ Tổng cục Thể dục thể thao làm việc với phía bạn Lào có đánh giá lại hiệu quả sử dụng công trình giai đoạn 1 .

+ Làm rõ nhu cầu nội dung cần điều chỉnh bổ sung giai đoạn 1 và yêu cầu giai đoạn 2. Theo đó, lưu ý đến hiệu quả khai thác giai đoạn 1 và giai đoạn 2 (nếu có)

+ Tổng cục Thể dục thể thao chỉ đạo Chủ đầu tư thực hiện đúng quy trình về đầu tư, phải báo cáo Bộ xin ý kiến chỉ đạo về quy hoạch trước khi tiến hành các bước tiếp theo.

- Yêu cầu Chủ đầu tư phải thường xuyên giám sát, đôn đốc các nhà thầu làm đúng tiến độ, chất lượng công trình. Hàng tháng báo cáo tiến độ và đề xuất, kiến nghị những khó khăn vướng mắc về Vụ Kế hoạch, Tài chính để tổng hợp, trình Bộ trưởng quyết định.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Tổng cục Thể dục thể thao Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bảo tàng Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Tổng cục TDTT;

- Vụ Kế hoạch, Tài chính;

- Bảo tàng Hồ Chí Minh;

- Trung tâm VHVN tại CHDCND Lào;

- Các cơ quan liên quan thuộc Bộ;

- Lưu: VT, VP, NVN.20.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác