2359/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc đón chuyên gia bảo tàng Mỹ vào làm việc tại Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÓN CHUYÊN GIA BẢO TÀNG MỸ VÀO LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Cục Di sản văn hoá đón đoàn đoàn Bảo tàng Hội Châu Á và Bảo tàng Mỹ thuật Huston, Hoa Kỳ (5 người) sang Việt Nam làm việc với Cục Di sản văn hoá và các bảo tàng có hiện vật cho mượn để tổ chức trưng bày  “Nghệ thuật cổ Việt Nam - Từ châu thổ ra biển lớn" dự kiến sẽ được tổ chức tại Hoa Kỳ từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 6 năm 2010.

Thời gian: Đợt 1: 2 người từ ngày 6 đến ngày 20 tháng 7 năm 2009

Đợt 2: 3 người từ ngày 01 đến ngày 22 tháng 8 năm 2009

Điều 2. Kinh phí: Toàn bộ chi phí đi lại quốc tế và nội địa, ăn, ở của đoàn sẽ do Hội Châu Á, Hoa Kỳ chi. Cục Di sản văn hoá chi phần lễ tân, đón tiếp và quà tặng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Di sản văn hoá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác