2364/KH-BVHTTD

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch Tổ chức Liên hoan Múa không chuyên lần thứ III năm 2011

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch tổ chức liên hoan Múa không chuyên lần thứ III năm 2011" như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Liên hoan Múa không chuyên lần thứ III năm 2011 (Liên hoan) là hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và chào mừng kỷ niệm 66 năm Quốc khánh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, đây là hoạt động rất có ý nghĩa trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần gìn giữ nghệ thuật múa dân gian đặc sắc tiêu biểu của các dân tộc, các vùng miền trong cả nước.

Theo định kỳ được tổ chức hai năm một lần, phát huy những thành tích đã đạt được trong 02 cuộc Liên hoan trước, Liên hoan lần này là dịp để các đoàn gặp gỡ giao lưu, học hỏi lẫn nhau, nhằm nâng cao trình độ năng lực sáng tác dàn dựng tiết mục múa của cán bộ chuyên môn ở cơ sở, đồng thời định hướng cho sự phát triển của bộ môn nghệ thuật múa trong phong trào văn hóa nghệ thuật quần chúng, từng bước đưa nghệ thuật múa ngày càng phát triển, phổ cập trong quần chúng nhân dân.

II YÊU CẦU

1. Yêu cầu chung

Các tiết mục múa đã đạt giải trong các Cuộc thi, Liên hoan, Hội diễn toàn quốc không được tham dự Liên hoan Múa không chuyên lần thứ XI.

- Số lượng diễn viên mỗi đoàn: Tùy theo yêu cầu các tiết mục của từng đơn vị

- Ban Chấm khảo chấm điểm tiết mục, không chấm điểm chương trình.

2. Về nội dung

- Các tiết mục tham gia Liên hoan phải có nội dung, chủ đề trong sáng, lành mạnh (Ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước tình yêu con người).

- Về âm nhạc: Có thể sử dụng những bản nhạc múa đã được dàn dựng nhưng phải biên tập lại. Không sử dụng âm nhạc nước ngoài.

3. Về thể loại: Bao gồm các tiết mục múa dân gian dân tộc, múa hiện đại Việt Nam.

- Mỗi đơn vị tham gia các tiết mục múa với tổng thời gian biểu diễn không quá 30 phút (tùy theo khả năng mỗi đoàn tham gia từ 02 đến 05 tiết mục).

- Hình thức múa bao gồm: Múa đơn, múa đôi, múa tập thể. (Cách lựa chọn thể loại, hình thức múa tùy theo khả năng và số lượng diễn viên của từng đoàn).

- Không tham gia các tiết mục múa hát, múa minh họa, múa nước ngoài, ca nhạc nước ngoài và khiêu vũ quốc tế. Khuyến khích những tiết mục múa thể hiện đậm nét bản sắc dân tộc của các vùng miền trong cả nước và những tác phẩm có ý tưởng sáng tạo mới về phương thức biểu hiện.

4. Về đối tượng tham gia

- Người trực tiếp tham gia biểu diễn là diễn viên quần chúng đang sinh sống và hoạt động tại địa phương, các đơn vị bộ đội, công an, cơ quan xí nghiệp. Học sinh các trường phổ thông, học sinh các lớp năng khiếu tại các Nhà Văn hóa, Câu lạc bộ…(Những diễn viên đang trong biên chế nhà nước của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp không tham gia biểu diễn trong Liên hoan).

- Dự kiến đối tượng các đoàn tham dự:

+ Về phía địa phương: đoàn Nghệ thuật quần chúng đại diện cho các vùng miền trong cả nước Tây Bắc, Đông Bắc, đồng bằng Bắc bộ, miền Trung Tây Nguyên, Tây Nam bộ, Đông Nam bộ.

+ Các đơn vị khác: Các đoàn Nghệ thuật quần chúng đại diện một số ban ngành Trung ương.

III. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Thời gian: Từ ngày 25 đến ngày 27/8/2011.

2. Địa điểm: Tỉnh Tiền Giang.

IV. ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

1. Đơn vị chỉ đạo

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

2. Đơn vị tổ chức thực hiện

- Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam

- Cục Văn hoá cơ sở.

- Văn phòng Bộ.

- Cơ quan đại diện Bộ tại TP Hồ Chí Minh.

- Vụ Thi đua-Khen thưởng.

- Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam

- Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung tâm Văn hóa tỉnh Tiền Giang - địa phương địa phương đăng cai tổ chức Liên hoan.

- Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung tâm Văn hóa tỉnh/thành tham gia Liên hoan.

V. KINH PHI

Kinh phí tổ chức Liên hoan từ các nguồn sau:

- Kinh phí của các địa phương, Ban, Ngành tham gia Liên hoan: Kinh phí tổ chức, luyện tập, dàn dựng chương trình, ăn nghỉ, đi lại trong thời gian tham dự Liên hoan của các đoàn địa phương, Ban, Ngành

- Kinh phí của địa phương đăng cai -tỉnh Tiền Giang; kinh phí quảng bá tuyên truyền, bảo đảm an ninh, chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện kỹ thuật phục vụ Liên Hoan.

- Kinh phí Ban Tổ chức và các đơn vị tham gia tổ chức: kinh phí chuẩn bị tổ chức, tuyên truyền, giải thưởng…

- Kinh phí vận động tài trợ hộ pháp.

IV. KHEN THƯỞNG

Để ghi nhận thành tích của cá nhân và tập thể các đơn vị tham gia Liên hoan Múa không chuyên năm 2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến có những hình thức khen thưởng như sau:

-Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các đoàn có thành tích xuất sắc tham gia Liên hoan.

-Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia Liên hoan.

- Huy chương vàng, Huy chương bạc và Giấy khen cho các tiết mục đạt thành tích xuất sắc tham gia Liên hoan (do Cục Văn hóa cơ sở cấp theo quy định).

- Một số hình thức khen thưởng khác của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam cho tập thể và cá nhân.

VII. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

*Ngày 18/8/2011: Họp báo giới thiệu, quảng bá về Liên hoan.

- Địa điểm: Tại cơ quan đại diện Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh (170 Nguyễn Đình Chiểu).

*Ngày 24/8/2011: Các đoàn tập trung tại Tiền Giang, ổn định chỗ ăn nghỉ.

-Chiều (14h00); Các đoàn làm quen sân khấu và chạy chương trình khai mạc.

- Tối (20h00): Tổng duyệt chương trình Khai mạc Liên hoan.

* Ngày 25/8/2011

- Sáng: Các đoàn làm quen sân khấu tập các tiết mục tham gia Liên hoan.

+ 10h00: Họp các trưởng đoàn.

- Chiều: Các đoàn tiếp tục làm quen sân khấu, chạy các tiết mục tham gia Liên hoan.

- Tối (20h00): Khai mạc Liên hoan (Dự kiến truyền hình trực tiếp tại Sân khấu ngoài trời Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

* Ngày 26/8/2011

- Sáng: Biểu diễn Liên hoan (Thi).

- Chiều: Biểu diễn Liên hoan (Thi).

- Tối: Các đoàn lưu diễn.

* Ngày 27/8/2011

- Sáng:

+ Biểu diễn của các đoàn còn lại (Thi).

+ Họp Ban Giám khảo xét giải.

- Chiều:

+ Các đoàn đi thăm quan.

+ Chuẩn bị Lễ Bế mạc.

+ 17h30: Liên hoan chia tay.

- Tối (20h00): Bế mạc và trao giải.

* Ngày 28/8: Các đơn vị hoàn tất các thủ tục; kết thúc Liên hoan.

VIII. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

*Tháng 7/2011: cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị tổ chức Liên hoan.

- Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức

+ Lần 1: 23/7/2011 (tại Hà Nội).

+ Lần 2: Đầu tháng 8/2011 (dự kiến tại Tiền Giang).

- Tiếp nhận đăng ký của các địa phương, các Bộ, Ngành.

- Triển khai các thủ tục thành lập Ban Giám khảo, ban hành Quy chế…

- Gửi Thông báo triệu tập.

* Tháng 8/2011

- Ngày10/8/2011 Tổng hợp chốt danh sách các đoàn tham gia Liên hoan.

- Họp báo: ngày 18/8/2011 (tại Thành phố Hồ Chí Minh)

- Họp Ban Giám khảo: 24/8/2011

- Ngày tập kết các đơn vị tham gia: Sáng 24/8/2011

- Tổng duyệt chương trình khai mạc: Tối 24/8/2011

- Khai mạc: 20h00 ngày 25/8/2011 (Dự kiến truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Trung ương và Đài truyền hình tỉnh Tiền Giang).

- Bế mạc: 19h30 ngày 27/8/2011 (Dự kiến truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình tỉnh Tiền Giang).

IX. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam

- Là đầu mối thường trực của Ban Tổ chức chịu trách nhiệm tổ chức chung của Liên hoan.

- Đề xuất các văn bản trình Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch về chỉ đạo tổ chức Liên hoan: Quy chế Liên hoan, các Thông báo triệu tập…

- Mời các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực múa tham gia Ban Giám khảo và đề xuất trình Bộ trưởng ra Quyết định thành lập Ban Giám khảo.

-Công tác truyền thông: họp báo, quảng bá Liên hoan trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, các cơ quan báo chí Trung ương…) liên hệ với Đài truyền hình Việt Nam về truyền hình trực tiếp Lế khai mạc Liên hoan.

- Thiết kế Maket và in giấy mời, cờ lưu niệm cho các đoàn, đơn vị đăng cai và Ban Tổ chức.

-Sắp xếp chương trình làm việc, biểu diễn, khai mạc và tổng kết Liên hoan. Mời đại biểu Trung ương, các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương.

- Chuẩn bị bài phát biểu khai mạc và tổng kết Liên hoan của Lãnh đạo Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Phối hợp cùng Vụ Thi đua-Khen thưởng chuẩn bị các thủ tục trình Bộ trưởng tặng Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc tham gia Liên hoan.

- Tổ chức buổi tiên hoan chia tay các Đoàn tham gia.

- Về kính phí: Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức chung của Liên hoan theo Quyết địa của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Vận động kinh phí tài trợ.

2. Cục Văn hóa cơ sở

-Phối hợp tham gia góp ý về nội dung, chương trình, kịch bản...của Liên hoan.

- Tặng Huy chương vàng huy chương bạc cho các tiết mục tham ra Liên hoan theo đề nghị của Ban Tổ chức và Ban Giám khảo.

3. Văn phòng Bộ

-Phối hợp với Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam hoàn thiện các văn bản về việc tổ chức Liên hoan Múa không chuyên lần thứ III năm 2011 trình Lãnh Bộ xem xét phê duyệt.

- Kinh phí khen thưởng (Bằng khen của Bộ trưởng) trích từ kinh phí của Văn phòng Bộ năm 2011 theo quy định.

4. Cơ quan đại diện Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh

- Chủ trì họp báo giới thiệu, quảng bá về Liên hoan tại thành phố Hồ Chí Minh.

-Phối hợp vận động tài trợ cho Liên hoan.

5. Vụ Thi đua-Khen thưởng

- Đề xuất Bộ trưởng khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc tham gia Liên hoan.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang

- Chịu trách nhiệm về công tác quảng bá, tuyên truyền cho Liên hoan tại địa phương.

-Chuẩn bị địa điểm, mặt bằng sân khấu, trang thiết bị về kỹ thuật âm thanh ánh sáng phục vụ chương trình biểu diễn trong suốt quá trình diễn ra Liên hoan; chuẩn bị điểm lưu diễn cho các đoàn.

- Làm việc với Đài Truyền hình tỉnh Tiền Giang để tiếp sóng và truyền hình trực tiếp chương trình khai mạc, bế mạc Liên hoan tại địa phương.

- Lập kế hoạch và tổ chức cho các đoàn thăm quan tại địa phương Đảm bảo an ninh trật tự cho Liên hoan diễn ra tại địa phương.

- Tổ chức tốt đón tiếp và các địa điểm ăn, nghỉ và cho các đoàn, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và khách mời Trung ương.

- Chuẩn bị bài phát biểu chào mừng của Lãnh đạo tỉnh; mời Lãnh đạo tỉnh, đại biểu và khán giả dự Liên hoan.

- Chuẩn bị hoa tặng và nước uống cho diễn viên, Ban Tổ chức và Ban giám khảo.

- Tổ chức buổi liên hoan gặp mặt các đoàn tham gia

- Tham mưu cho Ủy ban dân dân tỉnh tặng Bằng khen, quà lưu niệm cho các đơn vị tham gia tổ chức Liên hoan.

- Kinh phí: Chịu trách niệm về kinh phí cho các công việc được phân công trên.

- Vận động kinh phí tài trợ.

7. Đề nghị Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức các về nội dung chuyên môn, chất lượng nghệ thuật của Liên hoan .

- Có hình thức khen thưởng phù hợp của Hội tặng cho tập thể và cá nhân đạt thành tích trong Liên hoan.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Liên hoan Múa không chuyên lần thứ III năm 2011. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, các Ban, Bộ, Ngành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa các tỉnh thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai đảm bảo mục đích, yêu cầu góp phần vào thành công của Liên hoan./.

 

Nơi nhận:

-Bộ trưởng (để b/c);

-UBND tỉnh Tiền Giang (để phối hợp);

-BCĐ, BTC Liên hoan;

-Sở VHTT&DL, Trung tâm VH các tỉnh, thành phố tham gia;

Lưu: VT,TLVHNT,TH (40) +10.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác