2371/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012

Ngày 04 tháng 7 năm 2012, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 đã chủ trì cuộc họp về công tác tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 (Cuộc thi). Tham dự cuộc họp có Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi.

Sau khi nghe Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức, giải trình, đề xuất một số nội dung về Cuộc thi và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:

1) Việc thực hiện Thông báo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Cuộc thi lần thứ nhất (Thông báo số 1562/TB-BVHTTDL ngày 23/5/2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) có một số việc còn chậm, chưa báo cáo kết quả, một số nội dung thay đổi về giải thưởng chưa được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo theo Quy chế, đề nghị Ban Tổ chức rút kinh nghiệm.

2) Cho phép điều chỉnh các giải thưởng phụ của Cuộc thi, bao gồm 06 giải như sau:

- Người đẹp tài năng nhất.

- Người đẹp biển (thay thế cho giải Người có hình thể đẹp nhất).

- Người có gương mặt đẹp nhất.

- Người đẹp áo dài.

- Người có làn da đẹp nhất (bổ sung).

- Người có mái tóc đẹp nhất (bổ sung).

Bỏ Giải Người trả lời ứng xử hay nhất.

3) Đề nghị Ban Tổ chức:

a) Cụ thể hoá nội dung 02 giải thưởng được bổ sung và 01 giải thưởng thay thế làm cơ sở cho việc dự thi và chấm chọn đảm bảo mục tiêu, yêu cầu, nội dung của Cuộc thi, tuân thủ quy định hiện hành. 

b) Khẩn trương thực hiện Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Cuộc thi lần thứ nhất tại Thông báo số 1562/TB-BVHTTDL ngày 23/5/2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

+ Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức Cuộc thi;  xây dựng kịch bản truyền hình, bán kết, chung kết, báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, chỉ đạo.

- Bổ sung thành viên Ban Tổ chức là đại diện Cục A83, Bộ Công an.

- Hàng tháng có báo cáo bằng văn bản về tình hình tổ chức Cuộc thi gửi các thành viên Ban Chỉ đạo.

c) Phân công người phát ngôn về Cuộc thi.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Thành viên BCĐ, BTC (để báo cáo);

- UBND Thành phố Đà Nẵng;

- Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng;

- Cục NTBD (để thực hiện);

- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ VHTTDL;

- Công ty Cổ phần Tiền phong (để thực hiện);

- Lưu: VT, VP(THTT) S.35.

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác