2373/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch Đông Bắc lần thứ VIII, tại Tuyên Quang tại cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất

Ngày 9 tháng 7 năm 2012, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch vùng Đông Bắc lần thứ VIII, tại Tuyên Quang (Ngày hội) đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện thành viên Ban Chỉ đạo Ngày hội.

Sau khi nghe Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội báo cáo công tác chuẩn bị, dự thảo Kế hoạch tổng thể của Ngày hội và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:

1) Nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo Ngày hội:

- Ban Chỉ đạo định hướng, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các vấn đề quan trọng của Ngày hội theo Chương trình, kịch bản được phê duyệt, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu của Ngày hội.

- Trong quá trình triển khai có những vấn đề cần xin ý kiến của Ban Chỉ đạo, đề nghị Ban Tổ chức có văn bản xin ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo, sau 03 ngày các thành viên gửi ý kiến, nếu cơ bản các ý kiến thống nhất Ban Tổ chức trình Trưởng Ban Chỉ đạo. Trường hợp còn nhiều ý kiến khác nhau, Trưởng Ban Chỉ đạo sẽ xem xét, quyết định triệu tập cuộc họp Ban Chỉ đạo.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động hỗ trợ Ban Tổ chức trong phạm vi, lĩnh vực phụ trách.

- Ban Chỉ đạo tổ chức phiên họp lần thứ 2 trước 10 ngày diễn ra Lễ Khai mạc Ngày hội tại Tuyên Quang (khoảng từ 15-20/9/2012).

2) Giao Vụ Văn hoá dân tộc:

- Bổ sung chủ đề Ngày hội, chương trình giới thiệu tiềm năng, quảng bá, liên kết phát triển du lịch vùng Đông Bắc, tiếp thu ý kiến các thành viên dự họp hoàn chỉnh kế hoạch tổng thể tổ chức Ngày hội trình lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt.

- Chuẩn bị nội dung phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức cuộc họp báo giới thiệu Ngày hội tại Hà Nội.

- Dự thảo văn bản của Bộ gửi Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam về việc truyền hình, tường thuật trực tiếp và quảng bá, giới thiệu về Ngày hội.

3) Giao Tổng cục Du lịch chủ trì Chương trình giới thiệu tiềm năng, quảng bá, xúc tiến, liên kết phát triển du lịch các địa phương vùng Đông Bắc. Xây dựng kế hoạch, phối hợp với Ban Tổ chức quảng bá và hướng dẫn các doanh nghiệp lữ hành để xúc tiến, quảng bá, thu hút khách du lịch tham dự Ngày hội.

4) Giao Văn phòng chủ trì tổ chức họp báo giới thiệu về Ngày hội khoảng từ ngày 10 đến ngày 15/9/2012 tại Thủ đô Hà Nội.

5) Đề nghị các địa phương tham gia Ngày hội:

- Địa phương đăng cai - tỉnh Tuyên Quang: đề nghị tiếp tục chuẩn bị các điều kiện về nội dung, vật chất, kỹ thuật đảm bảo tổ chức Ngày hội, thành lập các tiểu ban để trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

- Các tỉnh/thành tham gia: xây dựng kế hoạch tham gia Ngày hội phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Thành viên BCĐ, BTC;

- UBND các tỉnh/thành tham gia;

- Sở VHTTDL các tỉnh tham gia;

- Các đơn vị: TCDL, TCTDTT,

, Vụ VHDT, Cục VHCS,

Vụ TĐKT, Vụ KHTC;

- Các đơn vị liên quan.

- Lưu: VT, VP(THTT) S.35.

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác