2384/BVHTTDL-DSVH

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc không tổ chức Festival sinh vật cảnh Việt Nam lần Thứ nhất năm 2010 tại Nam Định

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định

Ngày 18 tháng 6 năm 2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đã nhận công văn số 03/ĐA-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc "Tổ chức Festival sinh vật cảnh Việt Nam lần Thứ nhất năm 2010

Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Hiện nay cả nước đang tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Từ nay đến cuối năm sẽ diễn ra nhiều Lễ hội nằm trong chương trình Đại lễ. Do vậy, nếu tổ chức Festival sinh vật cảnh Việt Nam lần Thứ nhất năm 2010 trong thời gian tổ chức các hoạt động chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm măng Long - Hà Nội sẽ dẫn đến khó đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định không tổ chức Festival sinh vật cảnh Việt Nam lần Thứ nhất năm 2010, việc tổ chức Festival cần được chuẩn bị kỹ lưỡng để triển khai vào thời điểm thích hợp.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

-Sở VHTTDL tỉnh Nam Định;

-Văn phòng Bộ;

-Lưu: VT, VHCS, MA (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác