2389/BVHTTDL-DSVH

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc đăng cai tổ chức chung kết toàn quốc Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách năm 2010.

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2010; để chào mừng Thủ đô Hà Nội tròn 1000 năm tuổi; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Chung kết toàn quốc Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách của hệ thống thư viện công cộng với chủ đề "Hướng tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội".

Xuất phát từ mục đích, chủ đề của Liên hoan, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch mong muốn Liên hoan trên được tổ chức tại Hà Nội, thời gian dự kiến vào trung tuần tháng 8/2010.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Hà Nội đăng cai tổ chức Liên hoan; đồng thời cho phép mở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội tham gia, phối hợp với Ban Tổ chức để cùng tổ chức Liên hoan./.

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh(để b/c)

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Sở VHTTDL. Tp. Hà Nội;

-Lưu: VT , TV, TT.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác