2391/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v xây dựng Nhà ăn (Trai đường) tại di tích chùa Từ Quang, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2096/UBND- VX ngày 20 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đề nghị có ý kiến về chủ trương xây dựng Nhà ăn (Trai đường) nằm trong khu vực bảo vệ I của di tích chùa Từ Quang thuộc xã An Dân, huyện Tuy An (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Về chủ trương xây dựng: Việc xây dựng mới Nhà ăn (Trai đường) là cần thiết để phục vụ cho nhu cầu thực tế, cũng như góp phần bảo vệ và phát huy giá trị của di tích. Tuy nhiên, theo bản vẽ, quy mô của Nhà ăn (Trai đường) với diện tích xây dựng 211,75m2, 02 tầng cao 9,864m nằm ngay sát Chánh điện, có khả năng làm ảnh hưởng đến cảnh quan di tích. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương nghiên cứu vị trí xây dựng công trình tại khu đất phía Tây của di tích. Nếu khu đất phía Tây không thuận lợi cho việc xây dựng công trình mà bắt buộc phải xây dựng ở phía Đông sát Chánh điện thì cần điều chỉnh thiết kế kiến trúc (chỉ xây dựng 01 tầng) để không làm ảnh hưởng đến di tích gốc và phù họp với cảnh quan, môi trường của di tích.
2. Về hồ sơ bản vẽ: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chỉ đạo cơ quan chức năng căn cứ quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh để lập hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc xây dựng Nhà ăn (Trai đường) nằm trong khu vực khoanh vùng bảo vệ I của di tích chùa Từ Quang./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tnh Phú Yên;
- Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác