2393/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Thông Tây Hội (hạng mục nhà Hội sở), quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2799/UBND- VX ngày 25 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Thông Tây Hội, hạng mục tu bổ khối nhà Hội sở, phường 11, quận Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án nói trên với nội dung tu bổ khối nhà Hội sở. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Bổ sung hoành tại vị trí kèo trục E-F (Bản vẽ hiện trạng và bản vẽ tu bổ mặt cắt A-A) và chi tiết cấu tạo diềm mái.
- Điều chỉnh cao độ của hệ thống xà giữa bản vẽ hiện trạng và tu bổ.
- Hồ sơ Dự án cần bổ sung: phương án nối, vá, thay cốt ốp mang nhằm giữ gìn tối đa các cấu kiện nguyên gốc; ảnh màu chụp di tích; thiết kế bờ nóc, bờ chảy, bức vách đố; nhà bao che công trình.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Dự án trước khi phê dưyệt và triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTT TP. H Chí Minh;
- Lưu: VT, DSVH, NAD.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác