23/TB - BTC

TL.BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BAN TỔ CHỨC MÍT TINH -

THÔNG BÁO Kết luận của Thứ trưởng Lê Tiến Thọ, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Thường trực Tổng đạo diễn tại buổi làm việc về phục trang, đạo cụ thực hiện khối diễu hành nghệ thuật

Ngày 04 tháng 9 năm 2010, tại Nhà hát Ca, Múa, Nhạc nhẹ Việt Nam, Thứ trưởng Lê Tiến Thọ - Phó Trưởng Ban Tổ chức, Thường trực Tổng đạo diễn, Trưởng Tiểu ban Diễu hành đã có buổi làm việc với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổ đạo diễn và Thường trực Ban Tổ chức (Văn phòng Bộ) về phục trang, đạo cụ thực hiện khối diễu hành nghệ thuật. Sau khi kiểm tra thực tế, nghe Tổ đạo diễn báo cáo về các mẫu phục trang, đạo cụ và ý kiến của các thành viên dự buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Tiến Thọ kết luận:

1) Phục trang, đạo cụ thực hiện khối diễu hành nghệ thuật cần phải bổ sung, hoàn thiện đầy đủ báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 07 tháng 10 năm 2010, đảm bảo hình thức đẹp, tươi sáng, đúng maket đã được phê duyệt. Trong đó, lưu ý:

- Cờ Đảng phải đảm bảo phần búa - liềm đúng quy định;

- Phục trang các dân tộc thiểu số phải đầy đủ, đúng hoa văn trang phục các dân tộc (thực tế kiểm tra, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc nhẹ Việt Nam thuê, không may sắm một số trang phục các dân tộc, vì vậy Nhà hát cần báo cáo thực tế với Vụ Kế hoạch, Tài chính và Cục Nghệ thuật biểu diễn để có cơ sở thanh, quyết toán).

- Trang trí Pa tanh guốc phục trang chim Phượng;

- Chọn màu lục thủy tươi sáng cho các dải múa tạo nước Hồ Hoàn Kiếm.

2) Cục Nghệ thuật biểu diễn chịu trách nhiệm chỉ đạo Tổ đạo diễn thực hiện phục trang, đạo cụ đúng số lượng, chất lượng theo yêu cầu của Chương trình diễu hành nghệ thuật đã được Ban Tổ chức phê duyệt.

3) Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định giá, hướng dẫn thủ tục tài chính đảm bảo việc mua sắm phục trang, đạo cụ kịp thời, chất lượng và tiết kiệm.

4) Nhà hát Ca, Múa, Nhạc nhẹ Việt Nam có trách nhiệm bảo quản phục trang, đạo cụ trong quá trình  tập luyện, biểu diễn và thu lại mẫu phục trang, đạo cụ để có cơ sở thanh toán theo thực tế.

Ban Tổ chức thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c)

- Thứ trưởng Lê Tiến Thọ;

- Cục Nghệ thuật biểu diễn;

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP(THTT), VVD

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác