2410/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ và lập dự án tu bổ tôn tạo di tích Gò Đống Thây, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3155/UBND-VX ngày 14/5/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Gò Đống Thây, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo di tích, về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương:
- Kiểm tra thực tế việc vi phạm, lấn chiếm đất di tích để có kế hoạch bảo vệ di tích, giải tỏa vi phạm theo từng năm, không để phát sinh thêm các hộ dân vi phạm, lấn chiếm.
- Giải trình làm rõ lịch sử, hiện trạng sử dụng đất của di tích, đề xuất phương án điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích, trong đó cần giữ gìn tối đa những yếu tố gốc cấu thành di tích là các gò.
- Tính toán khả năng thực tế việc di dời 186 hộ dân trong khu vực bảo vệ di tích có khả thi hay không?
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ nghiên cứu, xem xét, thỏa thuận chủ trương điêu chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích gò Đông Thây sau khi nhận được quan điểm của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về những vấn đề nêu trên.
về việc lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích Gò Đống Thây cần thực hiện theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có kiến./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, NĐD.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác