2423/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2423/BVHTTDL-DSVH ngày 01 tháng 7 năm 2013 Về việc phối hợp hoàn thiện hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt Hệ thống di tích đường Hồ Chí Minh.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình,  

Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam,

Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước.

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 458/CV-BĐ ngày 27/6/2013 của Binh đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) đề nghị các địa phương có di tích đường Hồ Chí Minh phối hợp với Binh đoàn 12 hoàn thiện hồ sơ Hệ thống di tích đường Hồ Chí Minh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đợt 4 năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Ngày 29 tháng 3 năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 1026/BVHTTDL-DSVH) gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh phối hợp lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt Hệ thống di tích đường Hồ Chí Minh. Do các địa điểm của hệ thống di tích này rải rác khắp các tỉnh, vì vậy Bộ Quốc phòng giao Binh đoàn 12 (Binh đoàn Trường Sơn) chủ trì trong việc lập hồ sơ.

Một lần nữa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước rà soát các điểm di tích được Binh đoàn 12 đề xuất lập hồ sơ và có ý kiến chính thức về đề xuất của Binh đoàn 12, đồng thời khẩn trương chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan chuyên môn của tỉnh cung cấp đầy đủ các tài liệu, gồm: Địa điểm và đường đến di tích; Khảo tả di tích; Sơ đồ phân bố di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích (nếu có); Ảnh khảo tả di tích; Bản đồ, vị trí di tích; Biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích… Hồ sơ tài liệu gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Di sản Văn hoá) và Binh đoàn 12.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh quan tâm chỉ đạo, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương triển khai và gửi các tài liệu nêu trên trước ngày 15/7/2013. Riêng Biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích gửi trước ngày 31/7/2013.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ Quốc phòng (để phối hợp chỉ đạo)

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Đặng Thị Bích Liên;

- Binh đoàn 12;

-Sở VHTTDL các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình,  

Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Phước,

Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông (để thực hiện);

-Lưu: VT, DSVH, NĐD. 30.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác