2427/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 2427/TB-BVHTTDL ngày 01 tháng 7 năm 2013 Kết luận của Thứ trưởng Vương Duy Biên Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII

Ngày 12 tháng 6 năm 2013, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ  trưởng Vương Duy Biên đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII. Dự họp, có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo (đại diện lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam), thành viên Ban Tổ chức (đại diện lãnh đạo các đơn vị: Cục Điện ảnh, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Quảng Ninh).

Sau khi nghe báo cáo của Ban Tổ chức và ý kiến của các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Thứ trưởng Vương Duy Biên kết luận:

1. Hoan nghênh Ban Tổ chức và Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh đã tiến hành khẩn trương các bước chuẩn bị và soạn thảo các văn bản có chất lượng phục vụ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII (sau đây gọi tắt là Liên hoan).

2. Để Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII  được tổ chức chu đáo, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm, Ban Tổ chức và các cơ quan, đơn vị liên quan cần tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau:

2.1. Về chuẩn bị nội dung, yêu cầu Ban Tổ chức:

- Rà soát, hoàn thiện nội dung của Đề án, Điều lệ và Chương trình tổng thể của Liên hoan báo cáo lãnh đạo Bộ.

- Thành lập các Tiểu ban và phân công nhiệm vụ cụ thể;

- Xây dựng kịch bản Khai mạc, Bế mạc, các chương trình giao lưu, Hội thảo… trình Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định trong tháng 7 năm 2013.

- Hoàn thiện Quy chế chấm giải thưởng (xem xét quy định về thang điểm và phương pháp cho điểm, đảm bảo mỗi thể loại phim tham dự Liên hoan Phim đều có giải Bông Sen Vàng) trình Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định.

- Sớm đăng ký thời gian, lịch trình chiếu phim đối với các phòng chiếu phim tại Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Hòn Gai, Quảng Ninh.

- Lên phương án lựa chọn địa điểm, đơn vị tổ chức sự kiện Khai mạc, Bế mạc trong tháng 7 năm 2013.

2.2. Về cơ sở vật chất, kỹ thuật, hậu cần phục vụ Liên hoan:

- Cục Điện ảnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khảo sát chi tiết về địa điểm tổ chức Khai mạc, Bế mạc; điều kiện, địa điểm ăn nghỉ của đại biểu, khách mời; kiểm tra, chuẩn bị trang thiết bị, kỹ thuật các phòng chiếu phim, trang trí khánh tiết, quảng cáo tại các điểm tổ chức, đón tiếp và địa điểm chiếu phim.

- Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định đầu tư máy chiếu kỹ thuật số cho Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng của Tỉnh để phục vụ Liên hoan Phim và phục vụ lâu dài cho sự nghiệp phát triển điện ảnh của địa phương.

- Ban Tổ chức sớm xây dựng hồ sơ tài trợ, tổ chức các hoạt động vận động tài trợ để huy động nguồn lực xã hội hóa tham gia các hoạt động của Liên hoan.

2.3. Về công tác mời, đón tiếp đại biểu:

- Văn phòng chủ trì, phối hợp với Cục Điện ảnh lập danh sách và mời các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

- Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng dự kiến danh sách mời khách quốc tế (phần do ban Tổ chức đài thọ), các Ban, Bộ, ngành Trung ương liên quan, khách quốc tế (phần do ban Tổ chức đài thọ), các đơn vị liên quan thuộc Bộ và các  đại biểu, khách mời khác trình Trưởng ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

- Đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chủ động mời, đón tiếp khách quốc tế do Tỉnh Quảng Ninh đài thọ; chỉ đạo đơn vị chức năng liên quan bố trí xe đưa đón đại biểu tham dự Khai mạc, Bế mạc Liên hoan.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh lập danh sách và báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh thành phần khách mời là lãnh đạo của Tỉnh, các Ban, Sở, ngành và khách mời khác của Tỉnh.

- Ban Tổ chức tổ chức tuyển chọn, tập huấn đội ngũ tình nguyện viên tham gia phục vụ Liên hoan.

2.4. Về công tác tuyên truyền:

- Yêu cầu Cục Điện ảnh:

+ Sớm hoàn thiện bộ nhận diện, nội dung tuyên truyền Liên hoan;

+ Dự thảo thông cáo báo chí và phối hợp với Văn phòng Bộ để tổ chức các cuộc họp báo tuyên truyền cho Liên hoan theo kế hoạch.

+ Dự thảo công văn của Bộ gửi Đài truyền hình Việt Nam đề nghị tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và công tác tuyên truyền, quảng bá cho Liên hoan Phim trên sóng truyền hình.

- Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh:

+ Chủ trì tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan trong địa bàn Tỉnh.

+ Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Quảng Ninh và các cơ quan thông tấn, báo chí đóng trên địa bàn Tỉnh tham gia tuyên truyền trước, trong và sau Liên hoan.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

- Các thành viên Ban Chỉ đạo, BTC LHPVN;

- Cục trưởng Cục Điện ảnh;

- Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Ninh;

- Lưu: VT, VP, THTT, NHH (12).

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác