242/TB-VP

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 242/TB-VP ngày 06 tháng 6 năm 2013 Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh về các dự án đầu tư: Dự án xây dựng Học viện Âm nhạc Huế, Dự án cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Dự án Trung tâm thực hành và thẩm định kỹ năng nghề Trường Cao đẳng nghề du lịch Huế

Ngày 03/5/2013, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về: Dự án xây dựng Học viện Âm nhạc Huế; Dự án cải tạo, nâng cấpTrường Cao đẳng Du lịch Hà Nội và Dự án Trung tâm thực hành và thẩm định kỹ năng nghề Trường Cao đẳng nghề du lịch Huế. Cùng dự buổi họp có Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Đào tạo, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ và các Chủ đầu tư là: Học viện Âm nhạc Huế, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội và Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế.

Sau khi nghe các Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Dự án đầu tư xây dựng Học viện Âm nhạc Huế:

- Thống nhất việc tách Dự án đầu tư xây dựng Học viện Âm nhạc Huế thành các dự án gồm: Dự án Nhà hát Học viện Âm nhạc Huế; Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Học viện Âm nhạc Huế (đã phê duyệt dự án) và Dự án đầu tư xây dựng Học viện Âm nhạc Huế (xây dựng khối giảng đường và các công trình phụ trợ).

- Đối với Dự án Nhà hát Học viện Âm nhạc Huế đề nghị Chủ đầu tư nghiên cứu đề xuất báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định những nội dung sau:

+ Thay đổi tên Nhà hát Học viện Âm nhạc Huế cho phù hợp với tính chất, quy mô của nhà hát là công trình thiết chế văn hóa của Trung ương (Nhà hát thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Học viện Âm nhạc Huế quản lý) đóng trên địa bàn của Thành phố Huế, có vai trò là Nhà hát của khu vực Miền Trung và Tây Nguyên phục vụ các sự kiện văn hóa lớn trong vùng và quốc gia.

+ Tính chất Nhà hát: nhà hát đa năng, quy mô khoảng 1000 chỗ.

+ Chủ đầu tư cần lưu ý về phương án kiến trúc Nhà hát là điểm nhấn của Học viện và Thành phố Huế nên kiến trúc đặc trưng cho văn hóa, nghệ thuật Huế. Nhà hát gắn với quần thể sân vườn tạo không gian xanh, hài hòa kiến trúc cảnh quan sông Hương, có khả năng tổ chức chương trình biểu diễn, sự kiện trong nước và quốc tế. Lưu ý thiết kế khu vực sân khấu nhằm đảm bảo tổ chức biểu diễn đối với nhà hát đa năng, thiết kế nội thất và các thiết bị nhà hát, bố trí các khu vực dịch vụ phù hợp phục vụ cho khán giả và các hoạt động của nhà hát. Đồng thời, tăng cường công tác xã hội hóa đầu tư đối với một số khu vực dịch vụ, cũng như tạo nguồn thu để tiến tới việc tự chủ về tài chính đảm bảo hoạt động của Nhà hát. 

+ Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn Chủ đầu tư hoàn thiện Dự án đầu tư xây dựng nhà hát trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định trong tháng 6/2013.

2. Dự án cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội (nâng  cấp, xây dựng hạng mục nhà số 8-nhà ăn, căng tin thành Khu giảng đường):

- Đồng ý về quy mô hạng mục nhà số 8 là 12 tầng với diện tích đất xây dựng 670m2, bố trí công năng và mặt bằng của các phòng học, khu dịch vụ và các khu phụ trợ khác nhằm đảo bảo định hướng của Trường nâng cấp lên Trường Đại  học Du lịch Hà Nội.

- Về tổng mức đầu tư của dự án: đề nghị Chủ đầu tư chỉ đạo Đơn vị tư vấn thiết kế rà soát dự toán các hạng mục công việc, các giải pháp kết cấu công trình; tính toán đầy đủ các trang thiết bị của hạng mục nhà số 8, chi phí dự phòng của dự án, lưu ý sử dụng vật liệu trong nước, theo hướng tiết kiệm, hiệu quả và tổng mức đầu tư không quá 65 tỷ đồng.

3. Dự án Trung tâm thực hành và thẩm định kỹ năng nghề Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế:

- Đồng ý về quy mô dự án, bố trí công năng và mặt bằng của các khối nhà 3 và 9 tầng nhằm đảm bảo yêu cầu thực hành và thẩm định kỹ năng nghề của Trường Cao đẳng nghề du lịch Huế.

- Về tổng mức đầu tư của dự án: đề nghị Chủ đầu tư chỉ đạo Đơn vị tư vấn thiết kế rà soát dự toán các hạng mục công việc, sử dụng vật liệu trong nước, theo hướng tiết kiệm, hiệu quả và tổng mức đầu tư của toàn bộ dự án (bao gồm khối nhà 9 tầng và 3 tầng). Trong đó, giai đoạn 1 tiến hành đầu tư khối nhà 9 tầng với tổng mức đầu tư không quá 65 tỷ đồng, khối nhà 3 tầng tiến hành giai đoạn sau vào thời điểm thích hợp.

4. Dự án khách sạn Villa Huế-Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế:

- Đồng ý một số nội dung thay đổi của Chủ đầu tư như thay đổi nhóm gỗ cửa sổ và cửa đi, điều chỉnh bổ sung mở rộng bể ngầm phòng cháy chữa cháy, bể bơi.

- Kinh phí ngân sách cấp phát sinh không quá 2,5 tỷ đồng.

- Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định lại các chi phí phát sinh, thay đổi nêu trên báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định

Văn phòng thông báo để các đơn vị biết và tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các đơn vị có liên quan;

- Lưu: VT, THTT, ĐTM.20.

 

 

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác