2437/BVHTTDL-TV

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2437/BVHTTDL-TV ngày 02 tháng 7 năm 2013 Về việc tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm Hệ thống Thư viện công cộng Việt Nam và Liên hoan tiếng hát cán bộ ngành Thư viện lần thứ III.

Kính gửi:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/Thành

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2013,  ngày 25 tháng 6 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 2290/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm hoạt động của Hệ thống Thư viện công cộng (2011-2013) và Liên hoan Tiếng hát cán bộ ngành Thư viện lần thứ III, cụ thể như sau:

1. Mục đích ý nghĩa:

Tổng kết đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của hệ thống TVCC Việt Nam 03 năm (2011-2013); xem xét mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch 5 năm của hệ thống thư viện công cộng giai đoạn 2011-2015, khó khăn, hạn chế; đề ra các giải pháp, tiếp tục thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm (2011-2015), góp phần thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa (trong lĩnh vực thư viện) đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng.

3. Thời gian: 02 ngày, dự kiến ngày 10 – 11 tháng 9 năm 2013.

4. Thành phần tham dự:

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách công tác thư viện;

- Thư viện cấp tỉnh (mỗi thư viện mời 02 đại biểu: 01 đại diện lãnh đạo và 01 Trưởng phòng);

- Các thư viện được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: thư viện cấp huyện; thư viện cấp xã, cơ sở/thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng có thành tích xuất sắc. Chi phí đi lại, ăn nghỉ trong thời gian hội nghị của thư viện cấp xã, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng do BTC đài thọ.

5. Các hoạt động chính:

5.1. Hội nghị Sơ kết 03 năm hoạt động của Hệ thống Thư viện công cộng Việt Nam (2011 - 2013)

5.2. Liên hoan tiếng hát cán bộ ngành Thư viện lần thứ III.

Để chuẩn bị cho Hội nghị Sơ kết nói trên, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành:

Để hoạt động bình xét doanh nghiệp du lịch hàng đầu trở thành một hoạt động có ý nghĩa quốc gia và quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bình xét, tôn vinh danh hiệu và trao Giải thưởng du lịch Việt Nam năm 2012, đưa sự kiện này trở thành một hoạt động xúc tiến du lịch tiêu biểu của ngành, nhằm thúc đẩy du lịch phát triển sớm trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác