245 /TB-VP

TL.BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam về triển khai một số nhiệm vụ thực hiện

Ngày 04 tháng 8 năm 2010, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam về xây dựng đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị. Cùng dự họp có đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế, đại diện Vụ Kế hoạch, Tài chính.

Sau khi nghe lãnh đạo Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam báo cáo tình hình triển khai đề án “Chính sách về quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật” và ý kiến của các đồng chí dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1. Thời gian qua, Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam đã có cố gắng, nỗ lực xây dựng Đề án, tuy nhiên khối lượng công việc còn lớn, thời gian ngắn, do đó cần tập trung để triển khai có kế hoạch, lộ trình rõ ràng. Đề nghị Viện hoàn thiện dự thảo đề án, xin ý kiến các cục, vụ, các hội nghề nghiệp có liên quan, tổng hợp, hoàn thiện báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét trước ngày 30/8/2010 và có văn bản xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trước ngày 30/9/2010.

2. Đề án hướng tới mục tiêu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định “Chính sách về quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật”

3. Kinh phí xây dựng đề án thuộc ngân sách chi sự nghiệp được giao của đơn vị, nếu khó khăn, đề nghị Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam có văn bản gửi Vụ Kế hoạch, Tài chính báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét.

4. Yêu cầu Vụ Pháp chế tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ trong việc xây dựng các đề án và văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 919/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để b/c);

- Cục: MTNA&TL, NTBD, VHSC, ĐA

- Vụ KHTC, Vụ PC;

- Viện VHNTVN;

-  Lưu: VT, VP(THTT), NTS,15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác