2453/TB-BVHTTDL

TLBT, Phó CVP Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 2453/TB-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2013 Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông

Ngày 18 tháng 6 năm 2013, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì buổi làm việc với đồng chí Lê Diễn ­- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về công tác văn hóa, thể thao và du lịch của Tỉnh. Cùng dự, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hoá, Cục Văn hoá cơ sở, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Văn hoá dân tộc, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Văn phòng. Về phía tỉnh Đắk Nông có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Lệ, lãnh đạo các đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sau khi nghe báo cáo và kiến nghị của tỉnh Đắk Nông, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Đánh giá cao những cố gắng và thành tích đã đạt được trong công tác phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch của tỉnh Đắk Nông trong thời gian qua.

2. Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển văn hoá, thể thao và du lịch trong thời gian tới, đề nghị Tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Có kế hoạch, tập trung nguồn lực chuẩn bị tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 10 năm thành lập Tỉnh (01/01/2004-01/01/2014).

- Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa: Tỉnh cần quan tâm chỉ đạo bố trí vốn theo đúng hạng mục đã được Bộ thỏa thuận và tổ chức khởi công những công trình đã bố trí vốn. Kiểm tra chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các nguồn vốn đã được bố trí; một số mục tiêu của Chương trình (điểm vui chơi trẻ em, bảo tồn làng truyền thống dân tộc Mạ…) chưa được thực hiện theo kế hoạch và nguồn kinh phí hỗ trợ cho Tỉnh, đề nghị Tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện. Trong kế hoạch năm 2014, đề nghị Tỉnh bố trí trả lại phần kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa đã tạm điều chuyển so với hướng dẫn bố trí kinh phí của Bộ.

- Đối với nguồn kinh phí đầu tư hạ tầng du lịch: Đề nghị Tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có kế hoạch sử dụng tập trung, đúng mục đích, bảo đảm hiệu quả.

- Tập trung kiểm kê các di sản văn hóa trên địa bàn; quy hoạch lại các điểm di tích, quy hoạch khảo cổ. Nghiên cứu, đề xuất các hình thức trao tặng danh hiệu nghệ nhân và có chế độ ưu đãi đối với các nghệ nhân trên địa bàn.

3. Về một số đề nghị của Tỉnh:

- Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, hướng dẫn tỉnh Đắk Nông trong việc triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa giai đoạn 2012-2020 theo Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; xem xét việc hỗ trợ đúng với nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

- Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn xem xét hỗ trợ hệ thống âm thanh, ánh sáng trong khả năng hiện có, cử chuyên gia, đạo diễn giúp đỡ Tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng 10 năm ngày Thành lập Tỉnh; xem xét cử đoàn nghệ thuật thuộc Bộ lưu diễn phục vụ nhân dân trong Tỉnh vào dịp Kỷ niệm; phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính xem xét hỗ trợ phát triển nghệ thuật truyền thống cho các đoàn nghệ thuật dân tộc của Tỉnh.

- Giao các đơn vị: Tổng cục Thể dục thể thao, Cục Văn hóa cơ sở nghiên cứu, phối hợp với Tỉnh tổ chức một số hoạt động hưởng hứng Năm Du lịch quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt 2014.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ  trưởng (để báo cáo);

- Tỉnh uỷ - UBND tỉnh Đắk Nông;

- Các đơn vị liên quan (để thực hiện);

- Sở VHTTDL tỉnh Đắk Nông;

- Lưu: VT, VP (THTT), HQ 20.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác