2458/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2458/BVHTTDL-DSVH, ngày 03 tháng 07 năm 2013 Về việc thẩm định Dự án tu bổ Khu di tích lưu niệm đồng chí Phan Đăng Lưu, tỉnh Nghệ An.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3208/UBND-ĐTXD ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị thỏa thuận Dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích Khu lưu niệm đồng chí Phan Đăng Lưu, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Khu lưu niệm đồng chí Phan Đăng Lưu, bao gồm các nội dung: Tu bổ nhà chính hiện còn; phục hồi các hạng mục Nhà ngang và nội thất Nhà ngang của Bà nội, Xưởng dệt và nội thất, Nhà ngang và nội thất Nhà ngang của đồng chí Phan Đăng Lưu; xây dựng mới các hạng mục Nhà đón tiếp kết hợp nhà văn hoá thôn, Nhà vệ sinh, Nhà bao che công trình, tôn tạo sân vườn, tường rào di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

- Việc phục hồi kiến trúc và nội thất Nhà Bà nội, Xưởng dệt và Nhà đồng chí Phan Đăng Lưu cần tiếp tục trao đổi với dòng họ và nhân chứng lịch sử để hoàn thiện thiết kế, tạo sự đồng thuận (nội dung trao đổi cần lập thành biên bản) trước khi triển khai.

- Làm rõ phương án bố trí sân, vườn và chủng loại cây trồng trong di tích. Không nên làm đường lát gạch ra ao và đường xung quanh ao. Nghiên cứu bổ sung bể nước phục vụ việc cứu hoả, phòng chống cháy cho di tích.

- Sử dụng đèn pha đặt tại các góc khuất để chiếu sáng sân vườn di tích. Không sử dụng đèn tuyp và đèn tường giả cổ chiếu sáng nội thất Nhà thân phụ đồng chí Phan Đăng Lưu, Nhà đồng chí Phan Đăng Lưu, Nhà Bà nội và Xưởng dệt.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh bổ sung, hoàn thiện Dự án và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng;

-Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;

- Sở VHTTDL tỉnh Nghệ An

- Lưu: VT, DSVH, TĐT.9.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác