246 /TB-VP

TL.BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với Vụ Kế hoạch, Tài chính về triển khai một số nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 05 tháng 8 năm 2010, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính về xây dựng đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị. Cùng dự họp có đại diện lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Văn hoá dân tộc, Vụ Pháp chế.

Sau khi nghe lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính báo cáo tình hình triển khai đề án trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc đầu tư cho các loại hình nghệ thuật truyền thống trong chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá và ý kiến của các đồng chí dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1. Do tính chất đặc thù của đề án, chuyển nhiệm vụ chủ trì xây dựng đề án từ Vụ Kế hoạch, Tài chính sang Cục Nghệ thuật biểu diễn.

2. Thống nhất chủ trương đưa đề án trên vào Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn 2011-2015.

3. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì tổ chức đoàn khảo sát thực tế phục vụ việc xây dựng đề án trên.

4. Bổ sung các đơn vị phối hợp xây dựng đề án: Vụ Văn hoá dân tộc và Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam.

5. Yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn xây dựng, hoàn thiện dự thảo đề án, xin ý kiến các cục, vụ có liên quan, tổng hợp, hoàn thiện báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét trước ngày 30/8/2010 và có văn bản xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trước ngày 30/9/2010.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để b/c);

- Cục NTBD, Các Vụ: KHTC, PC, VHDT ;

- Viện VHNTVN;

-  Lưu: VT, VP(THTT), NTS,15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác