2461/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông báo số 1689/TB-BVHTTDL về Kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị trực tuyến 3 đầu cầu tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và kết quả 2 Hội nghị quán triệt triển khai Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL với các đơn vị nghệ thuật, công ty tổ chức biểu diễn, ca sĩ, người mẫu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai một số việc cụ thể sau:

1. Chỉ đạo quyết liệt đối với các đơn vị nghệ thuật, công ty tổ chức biểu diễn, ca sĩ, người mẫu trong hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang thuộc địa bàn quản lý đi vào nề nếp, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật.

2. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch tiến hành kiểm tra, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, cụ thể: Tổ chức biểu diễn không có giấy phép; không đúng nội dung giấy phép; lợi dụng giấy giới thiệu của cơ quan nhà nước để ký hợp đồng biểu diễn, tổ chức bán vé thu tiền nhưng không thực hiện đúng hợp đồng, bán vè quá số ghế quy định; tự ý tăng giá vé; quảng cáo sai sự thật: không đúng nội dung, thời gian chương trình biểu diễn; mạo danh, sử dụng không đúng tên, nghệ danh của ca sĩ, diễn viên đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt; sử dụng tác phẩm biểu diễn thu tiền nhưng không thực thi quyền tác giả, không tra tiền tác quyền cho nhạc sĩ; sử dụng băng đĩa hoặc các phương tiện kỹ thuật âm thanh khác đã thu sẵn để thay cho giọng hát thật của người biểu diễn “hát nhép”; sử dụng những bài hát chưa được phép phổ biến; người biểu diễn tự ý thêm bớt lời ca và động tác diễn xuất, sử dụng động tác biểu diễn trang phục phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc... làm ảnh hưởng đến phong cách thẩm mỹ của một bộ phận giới trẻ, đồng thời gây những bức xúc trong dư luận xã hội.
3. Thống kê các hành vi vi phạm đã bị xử lý trong 3 năm 2010, 2011 và 2012 đối với hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của các tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam; hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của tổ chức, cá nhân Việt Nam ở nước ngoài.

4. Danh sách thống kê các hành vi vi phạm gửi trước ngày 15 tháng 8 năm 2012; báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật gửi về Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 25 hàng tháng để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng; gửi kèm bản mềm vào Email: thanhtrabovhttdl@gmail.com.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đồng chí Giám đốc Sở triển khai thực hiện tốt các nội dung trên./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- các Thứ trưởng;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ;
- Đơn vị nghệ thuật trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TTr

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác