2478/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2478/BVHTTDL-DSVH, ngày 04 tháng 07 năm 2013 Về việc Thẩm định Dự án Tu bổ, tôn tạo chùa Một Cột – Diên Hựu, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1912/VHTTDL-QLDT ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận Dự án  Tu bổ, tôn tạo chùa Một Cột – Diên Hựu, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Một Cột (Diên Hựu), bao gồm các nội dung: Quy hoạch mặt bằng tổng thể, tu bổ, tôn tạo di tích; tu bổ, chống xuống cấp chùa Một Cột – Diên Hựu và Nhà mẫu – Nhà tổ; xây dựng mới Nhà tăng, Nhà bao che công trình, Am hóa vàng; hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, sân vườn cây xanh, đường đạo.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

- Tu bổ nguyên trạng hệ thống bậc cấp xây gạch của chùa Một Cột, không ốp mới bằng vật liệu đá xanh.

- Kiểm tra phần mái phụ tại vị trí tục 1/C-D của Nhà mẫu – Nhà tổ, trường hợp xây dựng gần đây thì cần xem xét di đời để trả lại phần tường hồi xây bít đốc cho công trình.

- Bổ sung phương án đèn chiếu sáng sân vườn di tích theo nguyên tắc sử dụng đèn pha đặt tại các góc khuất để chiếu sáng.

- Am hóa vàng thiết kế một tầng mái và thấp dưới 3 m.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Ba Đình bổ sung, hoàn thiện Dự án, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, quyết định triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng;

-Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;

- Lưu: VT, DSVH, TĐT.9.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác