2479/BVHTTDL-ĐA

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v Đăng cai tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi tới Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng lời chào trân trọng và hân hạnh thông báo, tiếp theo Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XIX được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 05 tháng 12 năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX tại thành phố Đà Nẵng vào năm 2017.
Gần ba thập kỷ trước đây, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ VIII đã được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 1988. Đây là kỷ Liên hoan Phim để lại nhiều ấn tượng sâu đậm đối với các nghệ sỹ điện ảnh nói riêng, nhân dân Đà Nẵng nói chung và được đánh giá là một trong những Liên hoan Phim thành công nhất trong các kỳ Liên hoan Phim Việt Nam.
Chứng kiến sự phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng trong những năm qua, các nhà quản lý và nghệ sỹ trong ngành điện ảnh luôn bày tỏ mong muốn được tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX tại thành phố Đà Nẵng.
Trong những năm gần đây, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng và phát triển trở thành thành phố văn hóa, du lịch có thương hiệu của Việt Nam, có sức thu hút bạn bè quốc tế và nhân dân cả nước. Xét điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật phù hợp với việc tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của các nhà quản lý và nghệ sỹ điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ủng hộ việc đăng cai tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX tại thành phố Đà Nẵng vào năm 2017.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong sớm nhận được văn bản trả lời của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng để Ban Tổ chức chuẩn bị lễ công bố và trao cờ của Liên hoan Phim cho thành phố đăng cai Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX tại lễ Bế mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XIX./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để bc/);
- TT Vương Duy Biên;
- Sở VHTTDL T/P Đà Nng;
- Lưu: VT, ĐA, DA.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác