2481/BVHTTDL-TCCB

TLBT, Phó CTTT Nguyễn Phúc Thảnh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc lịch thi tuyển công chức khối quản lý nhà nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2011

Kính gửi: Các đơn vị tham gia thi tuyển công chức năm 2011

Căn cứ Kế hoạch số 2249/KH-BVHTTDL ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chuẩn bị tổ chức thi tuyển công chức khối quản lý nhà nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2011 và Quyết định số 2271/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức khối cơ quan quản lý nhà nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội đồng thi tuyển công chức của Bộ thông báo đến các đơn vị thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức như sau:

1. Thời gian thi: 2 ngày 11, 12 tháng 8 năm 2011 (thứ năm, thứ sáu)

a. Ngày 11 tháng 8 năm 2011 (thứ năm):

- Sáng: 

+ Khai mạc cuộc thi: Từ 7 giờ 00 phút đến 7 giờ 45 phút

+ Môn kiến thức chung:    

Công chức loại C: Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút

Công chức loại D: Từ 8 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút

- Chiều: 

+ Môn ngoại ngữ:    Từ 14 giờ 00 phút đến 15 giờ 30 phút

b. Ngày 12 tháng 8 năm 2011 (thứ sáu): 

- Sáng:
+ Môn viết nghiệp vụ chuyên ngành:

Công chức loại C: Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút

Công chức loại D: Từ 8 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút

- Chiều: 

+ Môn trắc nghiệm chuyên ngành:

Công chức loại C: Từ 14 giờ 00 phút đến 14 giờ 45 phút

Công chức loại D: Từ 14 giờ 00 phút đến 14 giờ 30 phút

+ Môn tin học:  Từ 15 giờ 00 phút đến 15 giờ 45 phút

Lưu ý:
- Các thí sinh thi nghiệp vụ chuyên ngành ngoại ngữ được miễn thi môn ngoại ngữ; Các thí sinh thi nghiệp vụ chuyên ngành tin học được miễn thi môn tin học; Các thí sinh thi công chức loại D được miễn thi môn ngoại ngữ và tin học.

- Các thí sinh thi vị trí chuyên viên kinh tế và kế toán thi nghiệp vụ chuyên ngành về những vấn đề liên quan đến tài chính và kế toán; Các thí sinh thi vị trí kỹ sư tin học thi nghiệp vụ chuyên ngành về tin học; Các thí sinh thi vị trí chuyên viên đối ngoại và hợp tác quốc tế thi nghiệp vụ chuyên ngành về ngoại ngữ.

2. Địa điểm thi:  Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Số 42 phố Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

3. Quy định đối với thí sinh tham dự kỳ thi:

1. Phải có mặt trước phòng thi đúng giờ quy định. Trang phục gọn gàng, thể hiện văn minh, lịch sự.

2. Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (có dán ảnh) để giám thị phòng thi đối chiếu khi gọi vào phòng thi.

3. Ngồi đúng chỗ theo số báo danh, để Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác lên mặt bàn để giám thị phòng thi và các thành viên Hội đồng thi kiểm tra.

4. Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, thước kẻ; không được mang vào phòng thi điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện thông tin khác và các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung thi (trừ trường hợp đề thi có quy định khác).
5. Chỉ sử dụng loại giấy thi được phát để làm bài thi, không được làm bài thi trên giấy khác. Phải ghi đầy đủ các mục quy định trong giấy làm bài thi. Mỗi tờ giấy thi phải có đủ chữ ký của 02 giám thị phòng thi, bài thi không có đủ chữ ký của 02 giám thị phòng thi được xem là không hợp lệ.

6. Bài thi chỉ được viết bằng một loại mực có màu xanh hoặc màu đen. Không được sử dụng các loại mực màu khác, mực nhũ, mực phản quang, bút chì để làm bài thi.

Đề nghị các đơn vị thông báo đến các thí sinh dự thi vào đơn vị của mình (Danh sách kèm theo), đảm bảo đúng thời gian, địa điểm quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB,
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác