2485/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Lê Khánh Hải tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang về công tác chuẩn bị, tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2016 tại Kiên Giang

Ngày 04/6/2015, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã có buổi làm việc với tỉnh Kiên Giang do đồng chí Mai Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn. Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Du lịch; Tổng cục Thể dục thể thao; Cục Văn hóa cơ sở; Cục Di sản văn hóa; Cục Nghệ thuật biểu diễn; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Vụ Kế hoạch, Tài chính. Về phía địa phương có đại diện lãnh đạo: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kiên Giang báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2016 tại Kiên Giang, các ý kiến thảo luận, kiến nghị, đề xuất của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng kết luận:
1. Việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2016 tại Kiên Giang là hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa, kinh tế quan trọng, nhằm giới thiệu tới nhân dân, khách du lịch trong nước và nước ngoài về sự đa dạng, đặc trưng văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam; là cơ hội để quảng bá, giới thiệu tiềm năng tài nguyên biển thúc đẩy phát triển du lịch; xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh Kiên Giang thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2016.
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các Sở, Ban, ngành trong tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai các công việc chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2016, trong đó, tập trung hoàn thiện Đề án tổng thể tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2016-Kiên Giang trình Ban Chỉ đạo xem xét, thông qua. Đồng thời, sớm thành lập Ban Chỉ đạo và các Ban Tổ chức của tỉnh để chủ động tham mưu, giúp Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác Năm Du lịch quốc gia 2016 để triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.
2. Tổng cục Du lịch: Đầu mối chủ trì, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Kiên Giang trong công tác chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2016. Chỉ đạo, hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kiên Giang xây dựng và hoàn thiện Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2016, chương trình tổng thể các hoạt động và sự kiện của Năm Du lịch quốc gia 2016.
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang đề xuất thời gian, địa điểm, nội dung chương trình phiên họp lần thứ Nhất Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2016.
3. Các đơn vị thuộc Bộ: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đề xuất các nội dung hoạt động tham gia trong Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2016. Đồng thời, chủ động xây dựng nội dung dự toán kinh phí để tổng hợp vào Kế hoạch ngân sách năm 2016. Lưu ý, việc tổ chức các sự kiện, hoạt động phải có điểm nhấn, thu hút đông đảo sự tham gia của nhân dân và khách du lịch.
4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kiên Giang:
- Trên cơ sở đề xuất của các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang (cơ quan thường trực Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2016) tham mưu giúp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2016 của tỉnh Kiên Giang, tổng hợp tình hình công tác chuẩn bị, xây dựng khung Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2016. Thường xuyên liên hệ và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện tốt công tác tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2016.
- Trao đổi, thống nhất với các địa phương về những hoạt động, sự kiện liên tỉnh, liên vùng để đưa vào Đề án tổng thể Năm Du lịch quốc gia 2016.
- Tập trung công tác chỉnh trang đô thị, khu, điểm du lịch, tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2016. Sớm triển khai công tác vận động tài trợ, huy động xã hội hóa từ các doanh nghiệp cho năm Du lịch quốc gia 2016.
5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành tham gia các hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2016: Chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2016; phối hợp chặt chẽ với tỉnh Kiên Giang, tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến Năm Du lịch quốc gia trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương.
6. Báo Văn hóa, Báo Du lịch và Tạp chí Du lịch mở chuyên trang,  chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu về các hoạt động chuẩn bị, tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2016 tại Kiên Giang.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các tỉnh/thành, các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lê Khánh Hải (để báo cáo);
- UBND tỉnh Kiên Giang;
- Tổng cục Du lịch;
- Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ liên quan;
- Sở VHTTDL Kiên Giang;
- Các Sở VHTTDL tỉnh/thành liên quan;
- Lưu: VT, VP (THTT) TTH30.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác