2487 /TB-BVHTTDL

TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với các đơn vị thuộc Bộ (lần 2) về tiến độ thực hiện Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội ngày 10/10/2010

Ngày 20 tháng 7 năm 2010, tại trụ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Văn hoá cơ sở và Văn phòng Bộ kiểm tra tiến độ thực hiện Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 2010.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh kết luận:

1) Văn phòng Bộ:

- Sớm bố trí, xếp lịch các cuộc họp:

+ Thường trực Ban Tổ chức làm việc với các Trưởng Tiểu ban.

+ Thường trực Ban Tổ chức làm việc với các Bộ, Ban, ngành có liên quan.

+ Thường trực Ban Tổ chức tham gia họp với các tiểu ban.

- Tiếp nhận kịch bản các chương trình nghệ thuật của các đơn vị gửi Hội đồng thẩm định có ý kiến trước khi Trưởng Ban Tổ chức quyết định.

2) Cục Nghệ thuật biểu diễn:

- Cơ bản đồng ý với kịch bản chương trình nghệ thuật 30 phút, đề nghị Cục chủ động triển khai thực hiện. Cân nhắc sử dụng số lượng nghệ sỹ tham gia chương trình cho phù hợp.

- Sớm báo cáo lãnh đạo Bộ kịch bản âm nhạc Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành.

3) Cục Văn hoá cơ sở:

- Sớm hoàn thiện kịch bản Dàn kèn đồng 1000 người, Dàn hợp xướng 1000 người, báo cáo lãnh đạo Bộ chậm nhất ngày 21 tháng 7 năm 2010.

- Đồng ý phương án Dàn hợp xướng huy động lực lượng từ các Trường nghệ thuật; Dàn kèn đồng huy động lực lượng từ các địa phương: Thái Bình, Hà Nam, Nam Định. Cục Văn hoá cơ sở sớm làm việc với các cơ quan, địa phương có liên quan để đảm bảo huy động đủ lực lượng.

- Về trang phục: Dàn kèn đồng mặc trang phục quần, áo, mũ màu trắng, sử dụng trang phục sẵn có của địa phương. Dàn hợp xướng: nam mặc quần màu đen, áo sơmi trắng, cà vạt; nữ mặc áo dài, đảm bảo thống nhất, đồng bộ.

4) Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm:

- Đồng ý phương án thiết kế ma két tổng thể trang trí khu vực Quảng trường Ba Đình. Lưu ý các khu vực khán đài A, B, C phải đảm bảo trang nghiêm, không sử dụng cờ hội khu vực này. Đề nghị Cục sớm gửi thiết kế ma két tới các thành viên Ban Tổ chức lấy ý kiến.

- Có văn bản hướng dẫn ma két xe mô hình cho các khối Bộ, ngành.

- Xe mô hình của Bộ phải sáng tạo - hiện đại. Nghiên cứu áp dụng các giải pháp công nghệ cho xe mô hình. Giao Văn phòng Bộ phối hợp, nghiên cứu lắp đặt màn hình LED trên xe mô hình.

5) Vụ Kế hoạch, Tài chính tạo điều kiện về kinh phí cho các đơn vị thuộc Bộ để kịp thời triển khai các nhiệm vụ được giao.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP (THTT), VVD.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác