2490/BVHTTDL-HTQT

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc xin phép tổ chức Đoàn diễu hành xe ôtô đường trường Trung Quốc -ASEAN lần thứ 5 tháng 9/2011

Kính gửi: Thủ tướng Chính Phủ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được thư của Cục Thể dục thể thao Quảng Tây đề nghị phía Việt Nam cùng phối hợp tổ chức đón đoàn diễu hành mô đường trường Trung Quốc - ASEAN lần thứ 5 (gọi tắt là CAITA); Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh gửi công điện đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho một đơn vị chủ trì, phối hợp với phía Bạn để tổ chức hoạt động trên.

Từ năm 2006 đến nay, hàng năm Trung Quốc phối hợp vơi các quốc gia ASEAN tổ chức cuộc diễu hành ô tô đường trường với cửa ngõ đầu tiên là Việt Nam. Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước ASEAN luôn ủng hộ hoạt động này và 04 cuộc đua trước đây đã tổ chức thành công.

Cuộc diễu hành mô Trung Quốc - ASEAN lần thứ 5 với chủ đề Hài hoà giữa các dân tộc dự kiến tổ chức từ ngày 20/9/2011 đến ngày 12/10/2011 Tham gia đoàn diễu hành gồm khoảng 30 xe (bao gồm cả xe tay lái nghịch) và 130 người. Ngày 20/9/2011 sẽ xuất phát tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây đi quá 6 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan - Maylaysia - Singapore - Cămpuchia, ngày 12/10/2011 quay trở lại Nam Ninh (Lịch trình đoàn diễu hành xin gửi kèm theo). Toàn bộ lộ trình khoảng hơn 10000km, kéo dài 23 ngày.

Về kinh phí: toàn bộ kinh phí tổ chức chương trình do Ban tổ chức CAITA đài thọ.

Hiện tại, công tác chuẩn bị và phối hợp với các quốc gia ASEAN đã cơ bản hoàn tất, dự kiến Việt Nam cũng cử người tham gia đoàn diễu hành. Các nước mà đoàn diễu hành đi qua phối hợp với Ban tổ chức CAITA triển khai đón tiếp, thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh người và phương tiện (đặc biệt mô tay lái nghịch) được nhanh chóng, thuận tiện khi qua các cửa khẩu. Tại việt Nam, đoàn diễu hành đi qua cửa khẩu Hữu nghị quan, Móng cái, Cầu Treo. Tổng cục Thể dục thể thao đã gửi công văn cho Bộ Ngoại giao, Bộ Công an đề nghị xem xét cho ý kiến. Bộ Ngoại Giao hoàn toàn ủng hộ triển khai tổ chức hoạt động thường niên giao lưu này(công văn xin gửi kèm theo).

Nhằm tăng cường giao lưu hữu nghị và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thể thao, du lịch giữa Quảng Tây với các nước ASEAN, thúc đẩy mối quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc và ASEAN - Trung Quốc, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và cho phép triển khai thực hiện hoạt động trên./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Bộ Ngoại Giao;

- Bộ Công An;

- Bộ Giao thông vận tải;

- UBND tỉnh Hà Tĩnh;

- UBND tỉnh Lạng Sơn;

- UBND tỉnh Quảng Ninh;

- Tổng cục Hải Quan;

- Tổng cục TDTT;

- Lưu: VT, HTQT, NTS.13.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác