2497/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón đoàn các nghệ sĩ nước ngoài và tổ chức chương trình “Hòa nhạc đặt vé trước số 82”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đón nhạc trưởng Lê Phi Phi, nghệ sỹ violin Lidija Dobrevska (quốc tịch Macedonia) và nghệ sỹ đàn harp Matsumoto Aya (quốc tịch Nhật Bản) vào luyện tập và tổ chức chương trình “Hòa nhạc đặt vé trước số 82”.
Thời gian đoàn vào: từ ngày 14-22/8/2015
Thời gian và địa điểm biểu diễn:
20h ngày 21 và 22/8/2015 tại Nhà hát lớn, số 1 Tràng Tiền, Hà Nội
Điều 2. Về kinh phí:
- Các nhà tài trợ chịu chi phí: vé máy bay, khách sạn cho các nghệ sỹ.
- Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam chịu chi phí: tổ chức tập luyện, lễ tân, đón tiếp, in ấn, quảng cáo, thuê nhà hát, thù lao cho chỉ huy và các nghệ sỹ, tập luyện, biểu diễn và phục vụ chương trình cho cán bộ, diễn viên theo chế độ hiện hành và các chi phí tổ chức chương trình khác trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp 2015 của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, NCT (7).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác