2499/BVHTTDL-ĐT

TLBT, Vụ TVĐT Đào Mạnh Hùng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2499/BVHTTDL-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2013 Về việc chuẩn bị tham dự thi tay nghề quốc gia 2014.

Kính gửi: Tổng cục Dạy nghề,

                 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

           

Phúc đáp Công văn số 1860/LĐTBXH-TCDN ngày 29 tháng 5 năm 2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc chuẩn bị tham dự thi tay nghề quốc gia 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Hội thi tay nghề quốc gia năm 2014 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 5/2014 tại Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng ký chủ trì tổ chức thi nghề Nấu ăn và nghề Dịch vụ nhà hàng. Thành phần tham gia Ban Tổ chức thi tay nghề quốc gia và địa điểm tổ chức thi sẽ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu sau khi có công văn đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không tổ chức Hội thi tay nghề riêng để tuyển chọn thí sinh tham gia Hội thi tay nghề quốc gia. Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo và yêu cầu các cơ sở đào tạo du lịch lựa chọn học sinh, sinh viên tham gia Hội thi tay nghề cấp cơ sở tại địa phương theo hướng dẫn của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Yêu cầu tuổi không quá 22 tính đến năm tổ chức thi (những người sinh từ 01/01/1092 trở lại đây) và chưa từng tham dự thi tay nghề quốc gia các năm trước.

3. Hội thi tay nghề quốc gia là hoạt động có ý nghĩa trong việc tuyển chọn thí sinh tham dự thi tay nghề ASEAN lần thứ 10 năm 2014 tại Việt Nam và thi tay nghề thế giới lần thứ 43 tại Brazil năm 2015, do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ sở đào tạo du lịch trực thuộc Bộ tích cực hưởng ứng, tìm kiếm, tuyển chọn, bồi dưỡng thí sinh tham gia đạt kết quả cao tại Hội thi tay nghề cấp cơ sở để làm nòng cốt cho đội tuyển của Ngành tại địa phương tham gia Hội thi quốc gia, khu vực và quốc tế./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;

- Lưu: VT, ĐT, ĐMC.05

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác